Gjennom 100 år har Thermia utviklet fremtidsrettede varmeløsninger, fra koksfyrte peiser til varmepumper og høyteknologiske systemer. Innovasjon har alltid vært en del av selskapets DNA, som har gjort det mulig å være steget foran konkurrentene. Eksempelvis var selskapet først på markedet med bergvarmepumpe med det mer klimavennlige kuldemediet R452B. Med sin modell Atlas, var Thermia dessuten først i verden med en varmepumpe med SCOP-verdi (Seasonal Coefficient of Performance- eller årlig effektivitet) på over 6.0. 

- Effektive og klimavennlige løsninger har alltid stått sentralt i vår filosofi, og med innføringen av R452B, har vi klart å senke GWP-verdiene (Global Warming Potential - definert som den akkumulerte påvirkning på drivhuseffekten fra ett tonn utslipp av gassen sammenlignet med ett tonn utslipp av CO2 over et spesifisert tidsrom) ytterligere. Det er godt nytt for klimaet!

Økt fokus på det norske markedet

Andersson hadde lang fartstid fra Thermia i Sverige innen han startet som prosjekt- og produktansvarlig i Thermia Norge i mars 2019. To år senere overtok han som salgssjef for det norske markedet. Han kan fortelle at de nå mobiliserer for å få et enda bedre grep om det norske markedet, gjennom økt tilstedeværelse. Det innebærer flere ansatte, samt at de har kuttet ut grossistleddet for å henvende seg direkte til installatørene.  

- Gjennom å være direkteleverandør til installatørene, får vi kortere kommunikasjonslinjer oss i mellom, som gjør det raskere og enklere å overføre kompetanse og yte rask service. Det minimerer feil og er en stor fordel for alle parter – inklusiv sluttkunden. 

- Det er viktig at de som jobber med våre produkter gjør en best mulig installasjon, og jeg opplever de rørleggerbedriftene vi samarbeider med som svært profesjonelle og seriøse aktører, understreker han.

Etterspurte produkter

Thermia Mega, beregnet på større bygg, er en av selskapets store salgssuksesser, som med den inverterstyrte kompressoren gir en hyggelig totaløkonomi. Det store effektområdet og muligheten til å koble til et overordnet styringssystem har blitt omfavnet helt fra lanseringen. Inverterteknologien tilpasser hele tiden effekten etter de rådende forhold, derfor kan varmepumpen levere 100% energidekning. Det betyr at du ikke trenger betale for dyr tilskuddsvarme. 

Andersson trekker også fram Calibra Eco, den første bergvarmepumpen med det mer klimavennlige kuldemediet R452B, samt deres nye Mega Eco med mediet R454B, som er med på sette nye premisser for framtidens varmepumper.  

- Vi har attraktive produkter for det norske markedet både innen luft-vann og væske-vann, og nå kommer også Thermia Mega Eco som en stor satsing. Mega Eco er beregnet spesielt på boligkomplekser, offentlige bygg og næringsbygg med stort effektområde – og ikke minst for boligeiere og driftere som er opptatt av å sette et minst mulig klimafotavtrykk. 

Store prosjektpumper

- Jeg må også nevne at vi har prosjektpumper opp til 44 kilowatt, og som finnes i 3-fas/230V, dedikert til det norske markedet. Der er jo bare Norge og Albania som benytter denne standarden på nettet. I Albania er vi ikke representert, derfor spesialtilpasser vi produktene til det norske markedet, sier han med et smil. 

Stor nytte av fabrikken i Arvika

I dag bygger Thermia ut fabrikken i Arvika med over 5000 kvadratmeter. Det skal bidra til at de kan øke produksjonen vesentlig og imøtekomme fremtiden etterspørsel som garantert kommer til øke.
- Vi har stor glede av å ha fabrikken og forsknings- og utviklingsavdelingen så tett på Norge. En ting er leveranser og sikkerheten det skaper for oss og våre kunder, det andre er support og oppfølging vi får av dedikerte og dyktige medarbeidere som kan bistå våre kunder med ekstra support når det trengs. Det blir viktig å kunne yte kundene god service og oppfølging skal vi vokse ytterligere. Produktene har vi, medarbeiderne har vi, og nå får vi økt produksjon som øker leveransedyktigheten også, avslutter Andersson.