Ny administrerende direktør i Skarland Press, Håkon Liland, tok selv oppgaven med å være innkaster, flyvebladsutdeler til publikum som spaserte i gatene mellom standene. Dette som en del av markedfsføringen av Messetorget.

- En fin anledning til å komme i kontakt med folk, forteller Liland til VVS-Forum. Han viser til at det i hall C og D ble holdt nær 40 foredrag, og at langt de fleste tiltrakk seg bra med tilhørere, ofte flere enn det var satt frem stoler

- Neste gang skal vi rendyrke dette enda mer, fordi vi ser at dette var en fornyelse av messa og et populært innslag, sier han.

Han tror at for de besøkende ble dette en positiv overraskelse, en merverdi ved å besøke messa.

- De fleste besøkende har tid til å stoppe opp 10-15 minutter for å lytte til en fagperson som har noe interessant å fortelle. Og denne overføringen av kunnskap er gratis, påpeker Liland.

Han er overbevist om at ”Messetorget” er kommet for å bli. Lignende arrangementer har Skarland Press sett i utlandet, og gjennom disse tre dagene ble han sikker på at ved neste korsvei skal ideen fornyes til det bedre, blant annet ved hjelp av samarbeidspartnere.

-Dette er en møteplass mellom mennesker, og selv om vår tid er full av digitalisering, så er det ikke alt som kan digitaliseres, deriblant møter mellom mennesker, fastslår Liland.
 
Han opplevde at denne gangen egnet ikke forumet seg for spørsmål fra publikum, men allikevel var temaene så interessante at de fenget, og det var sjelden å se noen gå før foredraget var over.
 
- Det var faktisk en større oppgave å ordne køen frem til sitteplassene, enn det var å få folk til å komme å lytte, forteller Håkon Liland som synes dette var en interessant del av VVS-Dagene.

- Vi i Skarland press ønsker å være dynamiske, se etter fornyelse. Og som bransje må vi våge å spisse våre budskap, uten at det går på bekostning av det faglige, avslutter Håkon Liland.

Temaene som ble tatt opp av foredragsholderne var både varme og energi, vannsparing, boligens servicehefte, trygge bad, miljøvennlige produkter, rørsystemer, ventilasjonssystemer, gulvvarme elektroniske løsninger og mer.