Johansen kommer fra stillingen som regionsdirektør i Oslo Prosjekt for Bravida. Han har de siste 15 årene hatt forskjellige lederroller innenfor tekniske leveranser for Caverion og Bravida i Oslo, men har sin praktiske fagutdannelse fra Arendal som elektromontør. 

- Jeg liker å si at jeg innehar et 360 graders perspektiv rundt erfaring fra overordnet leder, mellomleder til utførende/produksjon, noe som gir en sterk forståelse av hverdagen i alle ledd, sier Johansen.
 
Det at FLOW Group har et brennende engasjement for mennesker og kompetanse er noe som står i tråd med de verdier som Johansen verdsetter i sin lederstil, opplyser de i pressemedlingen. 
- Det å kunne kjenne menneskene rundt seg og ha gjensidig respekt for hverandres kompetanse er oppskriften til suksess. Jeg gleder meg veldig til å møte mine nye kollegaer, samt lære masse nytt om VVS faget, sier Johansen.
 
Han ser fram til å bli en del av FLOW Group og FLOW Bredesen VVS, og får ta del i den videreutviklingen og veksten som bedriften har ambisjoner om. Johansen håper også å kunne bidra med sin tverrfaglige erfaring og kompetanse inn mot de to andre FLOW-selskapene i Arendal; FLOW Bredesen Klima AS og FLOW Bredesen Elektro AS. At disse  selskapene ledes av gamle bekjente og kollegaer er også et særdeles hyggelig faktum.
- Sammen skal vi erobre Sørlandet, sier han med et smil rundt munnen.

FLOW Bredesen VVS AS har meget gode ordrereserver, både innen prosjektsegmentet og innen drift & vedlikeholdssegmentet. Selskapet søker etter flere medarbeidere som har lyst å være med og bygge en kultur hvor kvalitet, kompetanse og gjennomføring er verdiene som setter mennesket i sentrum og skaper varige verdier for selskapets kunder. Børge Neverlien Johansen oppfordrer personer med ambisjoner og relevant bakgrunn til å søke seg til det tekniske miljøet som FLOW Bredesen VVS, FLOW Bredesen Klima og FLOW Bredesen Elektro bygger i Arendal.

Børge tilfører vår satsing i Arendal og Agder nye og nødvendige kvaliteter, både når det gjelder lederskap og kompetanse, og FLOW Bredesen VVS får en leder som vet hva det vil si å bygge en kultur hvor medarbeideren står i fokus, sier Greif Sæther styremedlem i FLOW Bredesen VVS AS.

Våre tre FLOW-selskaper i Arendal vil nå ha store muligheter til å skape spennende synergier internt mellom kompetente og motiverte medarbeidere i de tre selskapene, og eksternt overfor markedet og kundene, og vi gleder oss til Børge nå blir en del av FLOW Group avslutter Mads Meisingset og ønsker Børge velkommen i gruppen