En rundspørring hos bemanningsbyråer viser at rundt 1200 fast ansatte er sagt opp etter en lovendring som skulle sikre bedre forhold for ansatte i byggebransjen. 

Rundspørringen er foretatt av Oslo Høyre blant bemanningsbyråer i Oslo, Viken og tidligere Vestfold, som forbudet omfatter. Bemanningsbyråene bekrefter tallene overfor Aftenposten. De forventer flere oppsigelser når overgangsperioden er over 1. juli. Meningen med loven er å sikre at innleie ikke benyttes på bekostning av faste og direkte stillinger. Målet er å få flere ansatt direkte hos entreprenørene.

Bemanningsbyråene anslår at bare rundt 10 prosent av de som er sagt opp, har fått tilbud hos jobb hos entreprenørene, slik intensjonen var, skriver avisen. Dermed er altså rundt 1200 tidligere fast ansatte sagt opp uten at de har fått et tilbud hos entreprenørene.

Kilde: Aftenposten