- Det skjer en enorm utvikling nå. Med ny og enda mer effektiv teknologi vil solenergi bli mer aktuell framover, også i Norge og Sverige. Det er stadig flere som investerer i solvarmeanlegg og det er nå på tide å legge planer, sier Lars Andrén, som under VVS-dagene skal holde tre kurs om vannbåren solenergi.

Andrén synes det er på tide for flere å begynne inkludere solvarme på tegnebordet.

Sola på skinner
Grunnen til at solvarme ikke vokser i samme høye tempo i Norge og Sverige er først og fremst rikelig med rimelig energi fra vannkraft. Men på tross av dette er det allerede nå mange typer bygg som kunne tjent på å bruke solenergi.
- I første rekke snakker vi om de som har dagbehov for varmtvann, og samtidig har en arkitektur eller oppvarmingsmetode som gjør det enkelt. Blant de som har stor gevinst å hente finner vi skoler, svømmehaller, idrettsanlegg, utendørs bad og en rekke industribedrifter med slike behov, sier Andrén, som under sine tre foredrag vil gi et komplett bilde av mulighetene som i dag byr seg.
Innenfor ny teknologi skjer det stadig mer spennende fremskritt. Innovasjonstakten er høy og mye av dette kan utnyttes også i Norden.
- Vi ser stadig flere tenke sol som alternativ og gjerne som en del av systemene, også i Norge, sier Andrén, som viser til Oslo kommune. Produsenten Oso Hotwater har også gjort en del spennende ting på utnyttelse av solvarme.

Solkalenderen
Teknologien og derigjennom økonomien er naturligvis den viktigste forutsetningen.
- Jeg kommer til å vise nye eksempler på teknologi og hvordan den blir brukt på ulike områder og i spesifikke anvendelser, sier Andrén til Vvs-forum
Foredraget er rettet mot alle, men særlig de som tegner og investerer i bygninger bør kjenne sin besøkelsestid.
- Jeg kommer til å legge et bredt perspektiv på solen som ressurs, samtidig vil jeg gå i detalj på ulike suksess-eksempler og hvordan dette fungerer, sier han.
I største deler av Sør-Norge kan i 4-6 måneder året hente inn hele varmelasten fra solenergi.
- Mellom vårjevndøgn og høstjevndøgn er det mest å hente, og effektiviteten på anleggene som bygges er i rask stigning. Ikke minst er anleggene svært lite energikrevende å drive. Som kjent er det stadig flere som bruker varmepumpe som ekstra motor i anleggene, det er en spennende anvendelse jeg vil komme inn på, sier Andrén, som for øvrig ser alle former for fornybar energi som spennende for framtiden.

Kursene om solenergi vil gå på formiddagen 17 oktober. Utdrag av emner:
•  Grunnleggende prinsipper (luftbåren solvarme, passiv solvarme og kort om solceller) • Potensialet for solenergi i Europa og Skandinavia • Forutsetningene for solvarme • Enkel dimensjonering • Oppbygging og teknikk i solanlegg • Systemoppbygging og komponen- tene i anlegget • Sikkerheten • Hvilke teknikk brukes i boliger? • Hvilke teknikk brukes i leilighetsbygg • Eksempler på og økonomien i solanlegg • Gode eksempler på solanlegg som kjøres i dag. Det kan være boliger, leiligheter, svømmebasseng og campingplasser.
• Om økonomien i disse anleggene. • Mulighet for spørsmål.