Det skriver VB i en pressemelding onsdag.

Hver høst samler VB samarbeidspartnere og leverandører til Kickoff. Etter noen år med pandemi, var det denne gangen fire år siden sist de var samlet i Oslo i forkant av VVS-Dagene på Lillestrøm. Godt over hundre forventningsfulle deltagere hadde derfor tatt turen for å høre siste nytt om urolige omgivelser og VBs plan for fremtiden. 

En robust virksomhet er nøkkelen til suksess
For å gi en temperaturmåler på norsk økonomi var Sjeføkonom i SpareBank 1 SR-Bank, Kyrre Knudsen, hentet inn som ekstern foredragsholder. Han kunne fortelle at norske bedrifter forventer at veksten de har opplevd de siste årene vil stoppe, og at stadig økende priser, høyere rente og rekordhøye energipriser vil svekke bedriftenes lønnsomhet og investeringer de neste årene. 

– Vi ser at bedriftene forventer omsetningsvekst, men at lønnsomheten og investeringene er på vei ned. For å fortsette å være lønnsom tror jeg det er viktig å ha en robust og stødig virksomhet som tåler at det blåser litt, fortalte Knudsen.

– Mange har gjort det godt etter at samfunnet ble gjenåpnet, som gir handlingsrom når bedriftene nå skal tilpasse seg en mer usikker fremtid. Alle må tilpasse seg, og selskaper som selv har mulighet til å velge tiltak har bedre forutsetninger for å komme styrket ut av situasjonen, enn det selskaper som blir tvunget til å ta desperate valg for å overleve har, fortsatte Knudsen. 

Usikkerhet i omgivelsene og globale trender påvirker VVS-bransjen
Forrige gang VB samlet leverandører og samarbeidspartnere sammen med 750 VBere under VB Dagene i april 2022. Som interim daglig leder, Anders Almestad, da kunne fortelle, har styret i VB brukt det siste året på å vurdere hvordan VB best kan møte endringsbildet VVS-bransjen står overfor.

– Mye har skjedd siden vi traff hverandre sist, men det at vi i VB satte bransjens utvikling på dagsorden allerede i april 2021 gjør at vi er bedre rustet til å håndtere svingningene fremover, innledet Almestad. 

– En ting er økt usikkerhet i omgivelsene, men bransjen påvirkes fortsatt av globale trender. Krav og forventninger knyttet til teknologi og bærekraft påvirker alle bransjer. Dette dreier seg både om forventninger til enklere og bedre kundereiser, mer effektiv logistikk, og nye rapporteringskrav fra både kunder og myndigheter. 

– Et annet viktig moment er kampen om kompetanse. Ifølge NAV mangler det 1100 rørleggere på landsbasis i 2022. Det er liten tvil om at bransjen trenger flere fagfolk, men samtidig som mange pensjoneres utdannes det for få. Vi må derfor jobbe enda bedre med å rekruttere, beholde og utvikle folkene vi har.

– Alt handler egentlig om å posisjonere seg for mulighetene som er der, for er det en ting som er sikkert så er det at VVS-bransjen er en bransje i vekst. Vi har allerede sett flere sammenslåinger og oppkjøp, og jeg er sikker på at dette er noe vi kommer til å se mer av i tiden som kommer, på tross av usikkerhet i omgivelsene, fortsatte Almestad.

VB med henda på rattet
Under VB Dagene i april annonserte Almestad at VB hadde lagt frem et konkret forslag som kan ta VB fra å være en kjede bestående av rørleggerbedrifter til å ta steget til å bli et konsern eid av rørleggere. Nå kunne han fortelle at prosessen fortsetter og at VB ikke sitter stille i båten.

– Etter at eierne i VB bestemte at Apollon-prosjektet skulle iverksettes under ekstraordinær generalforsamling 14. juni har vi satt sammen ulike arbeidsgrupper som tar for seg viktige momenter i konsernstrukturen. Vi holder nå på å ferdigstille dette arbeidet, og 22. november skal eierne bestemme om VB tar det endelige steget til å bli et konsern, forklarte Almestad. 

– Uavhengig av hva utfallet blir 22. november kommer ikke VB til å sitte stille i båten. Med arbeidet vi har gjort det siste halvannet året sitter vi på verdifull innsikt som gjør VB i stand til å posisjonere seg for mulighetene som er der, på tross av usikkerheten i omgivelsene.

Almestad setter stor pris på dialogen med leverandørene og var glad for at så mange tok turen.

– Tilbakemeldingene jeg fikk i løpet av kvelden viser at leverandører og samarbeidspartnerne våre setter pris på vår åpenhet om prosessen og at vi i VB nå så tydelig tar grep for framtiden. Både for oss selv og hele bransjen.