Jeg beklager på det sterkeste uttalelser jeg kom med i oppslaget i VVS Forum 22.08.2019 med tittelen "– Rør er ikke bransjens sorte får!" Les: – Rør er ikke bransjens sorte får! I ettertid har jeg forstått at disse kan leses på en måte som absolutt ikke var meningen. Artikkelen Røiseland referer til: Rørbransjen henger stadig lenger etter Administrerende direktør Tore Bakke brukte ikke ord som "sorte får" og "sinke" og hevdet ikke at grossistene har for stor makt, i innlegg på VVS Forum 12.08.2019, med tittel "- Rørbransjen henger stadig lenger etter". De begrepene var min tolkning av hans syn, noe jeg i ettertid ser kom helt galt ut. Tore Bakke takket allerede i vår ja til å delta på vår entreprenørkonferanse. Det som står fast i mitt innlegg er tre ting. For det første; digitalisering og utvikling er godt i gang i rørbransjen. Entreprenører – som Bravida og andre– leverer stadig mer kompliserte tjenester, på et høyt nivå.  For det andre; de tekniske fagene må tidlig inn i planleggingsfasen av byggene. For det tredje; de tekniske disiplinene har alt å tjene på å stå sammen. På disse viktige områdene opplever jeg ingen uenighet med Tore Bakke. Marianne W. Røiseland Adm. dir, Oslo 26/8-2019