Administrerende direktør i Rørentreprenørene Norge, Marianne W. Røiseland, inviterer Bravidas administrerende direktør Tore Bakke til å utfordre dem. Men en ting er hun klar på: At rør ikke er bransjens sorte får! Foto: Jan Kalvik

– Rør er ikke bransjens sorte får!

Marianne W. Røiseland i RørNorge svarer Tore Bakke, Bravida:

0

– Vi har selvsagt noen utfordringer, men å slå fast som et faktum at rørbransjen generelt er gammelmodig og treig, er mildt sagt overraskende!

Slik kommenterer administrerende direktør i Rørentreprenørene Norge, Marianne W. Røiseland intervjuet med Bravidas administrerende direktør Tore Bakke, hvor han beskriver sine erfaringer med rørbransjen.

Les: Rørbransjen henger stadig lenger etter

– Bakke beskrev rør som bransjens sinke. Dette må vi komme til bunns, og vi inviterer Tore Bakke til å utfordre oss, sier hun.

Ble et tema
Saken på VVSforum var tema da flere av de store entreprenørene møttes hos Rørentreprenørene Norge for å legge siste brikke i programmet for høstens entreprenørkonferanse.

– De fem lederne fra store rørforetak ristet på hodet av virkelighetsbeskrivelsen til Bakke, men de lar seg gjerne utfordre og gir ham taletid på den årlige entreprenørkonferansen i oktober. Diskusjon og samtale er sunt og bidrar til å gjøre oss bedre, sier Røiseland.

Årsakene til at rør, ifølge Bakke skal være en sinke er at bransjen har mange små aktører og at grossistene har fått for stor makt.

I den delen av bransjen Bravida opererer, som både på rør og elektroentreprenør, er fremstillingen pussig, mener Røiseland.

– Blant hoveddelen av våre medlemmer er det tatt store skritt de siste årene for å sikre god prosjektering, oppfølging og kvalitetskontroll. Det meste er digitalt.

Vil ikke spekulere
Røiseland vil ikke spekulere i hvorfor kritikken mot rørbransjen kommer fra en medlemsbedrift som selv representerer faget på rørsiden.

– At det finnes utfordringer i vår bransje er ikke til å stikke under en stol. Med det enorme trykket som har vært de siste årene, har flere rørentreprenører hatt problemer med å ta unna alt arbeid, og flere har påtatt seg mer arbeid enn de har vært bemannet for. Å snu den trenden og få rekruttert nok håndverkere, er en sak vi må være sammen om, påpeker hun.

Det er 30. og 31. oktober entreprenørene i rørbransjen møtes til konferanse og administrerende direktør i Rørentreprenørene håper Tore Bakke «drar til» på de områdene han mener rør sliter med å henge med.

Ikke det sorte får
– Rør er ikke bransjens sorte får. Vi lar oss gjerne utfordre helst på områder der vi er uenig. Deler av Bakkes budskap er det ikke vanskelig å følge. Vi er helt enig i at de tekniske entreprenørene må komme tidligere på banen.  Bygg blir mer og mer avanserte, det gjøres også at den tekniske delen av et bygg blir mye større og mer komplekst. Der har de tekniske disiplinene alt å tjene på å stå sammen.

– Men vi håper han konkretiserer kritikken og er tydelig der vi har ulikt syn, sier Røiseland til VVSforum.