Bravidas administrerende direktør Tore Bakke er enig i påstandene om at rørbransjen henger etter fag som elektro og ventilasjon. Han mener at årsaken til situasjonen er en kombinasjon av at rørbransjen har vært litt traust og litt for mye fragmentert, og kanskje ikke har vært trent i å styre prosjekteringen selv.

– Rørbransjen henger stadig lenger etter

Tore Bakke, Bravida:

0

Mange aktører i byggebransjen har påpekt at rørbransjen henger stadig lenger etter andre fagområder. En situasjonsbeskrivelse Bravidas administrerende direktør Tore Bakke er enig i.

– Ja, vi ser unektelig forskjell på de tre fagområdene elektro, rør og ventilasjon. Rør henger etter, fastslår han – og begrunner det slik:

– På totalentrepriser ser vi at elektro og ventilasjon har fått større innflytelse, og styrer eller deltar mer aktivt i prosjekteringen. Det, i motsetning til rør, som fortsatt blir en underleverandør uten like stor påvirkning på sluttresultatet selv om vi har ansvaret for funksjonen.

Han er ikke i tvil om at kvaliteten øker, at de i større grad møter kundenes forventninger og også skaper mer effektive løsninger ved å være inne i en tidligfase på alle tekniske installasjoner.

– I prosjekter med tidlig involvering må vi ha god løsningskompetanse og benytte denne for å sikre byggbarhet av de prosjekterte løsningene, sier han til VVSforum.

Må kunne styre prosjekteringen
– I en totalentreprise hvor vi har valgretten, må faktisk vi som rørleggerbedrift kunne styre prosjekteringen opp mot hovedentreprenør, som ofte er vår kunde.

På grunn av en svært fragmentert bransje, med små aktører, har grossistene fått mandat til å foreslå løsninger og plukke utstyr. Det gir ikke de beste løsningene, mener han.

– På elektro og ventilasjon har vi kommet lenger. Av det vi ser, er vi her mer med på løsningsutviklingen og er bedre på å utnytte de digitale verktøyene som finnes. Da oppnår vi mer optimale løsninger som tjener oss som leverandør og ikke minst kunden.

Samme plattform
Derfor ønsker Bravida å komme tidlig inn i prosjektene og utvikle disse sammen med sine kunder.

– Ved å bruke blant annet programmet Dalux forenkler vi samarbeidet med hovedentreprenøren. Aktører som Veidekke og AF-gruppen benytter samme program. Det gjør at vi kan jobbe på samme digitale plattform på prosjektene.

På den måten kan montøren få all tilgang på en 3D-modell på et nettbrett ute på arbeidsplassen. Medarbeideren kan ved å klikke på et objekt, det være seg en vannkran, toalett eller lampe, se all informasjon.

– Men i og med at vi har valgretten, må vi tidlig inn i byggeprosjektet, slik at vi får lagt inn objektene digitalt når vi prosjekterer. Får vi ikke til det, får vi heller ikke digitalisert eller prefabrikkert.

Årsaken til situasjonen, tror han er en kombinasjon av at rørbransjen har vært litt traust og litt for mye fragmentert, og kanskje ikke har vært trent i å styre prosjekteringen selv.

Må få på stell
Bakke er klar på at dette er veldig viktig å få orden på, og er ikke i tvil om at vi ville ha fått de samme svarene om vi hadde spurt aktører som Skanska og Veidekke om det samme; også de sliter mer med leveranser på rør enn el og ventilasjon.

– Vi har også mer reklamasjon på rørsiden. Det er naturlig nok mer kostbart med  reklamasjoner på rørarbeider som fører til vannlekkasjer enn på elektro. Men i antall, er det også mer reklamasjon på rør enn på elektro og ventilasjon.

 Apropos digitalisering; hvor langt unna er vi at det er en selvfølge med papirløse byggeplasser?
– Vi er allerede nesten papirløse. I dag har vi mange heldigitale byggeprosjekter, hvor de ulike aktørene bruker den samme digitale plattformen. Bare siden vi tok i bruk programmet Dalux i fjor høst, har vi hatt en enorm effekt, spesielt med detaljsjekking av de ulike rommene ved sluttkontroll.

– Når basen kommer på byggeplassen, fanges det opp av systemet hvor han befinner seg i 3D-modellen. Der ligger også sjekklister som vedkommende skal fylle ut. Så fort det er gjort, blir sjekklisten grønn og prosjektleder ser dermed  at rommet er helt ferdig.

– Kvaliteten på sluttkontroll og internkontroll blir langt bedre. Her ser vi store synergieffekter både gjennom mindre feil, høyere kvalitet og høyere effektivitet.

Fleksible bygg
Et annet, viktig område er den detaljerte informasjonen som ligger tilgjengelig for framtiden.

– I dag er dette spesielt viktig på næringsbygg, som gjerne skal endres hyppig ved at nye leietakere kommer til, med sine behov til plass og funksjonalitet. Da er det svært viktig å ha et fleksibelt bygg som muliggjør slike endringer.

– Når vi ser at så stor andel av bygget i dag er teknisk, må de tekniske entreprenørene få større plass i byggeriet enn før – og komme tidlig inn i prosjektet. Historisk har vi gjerne fått en beskrivelse som er kopiert fra et tidligere byggeprosjekt, som vi gir en pris på. Da oppstår det fort et forventningsgap mellom det vi tilbyr som står i kravspesifikasjonen, og det kunden tror han får.

– De fleste diskusjoner og konflikter skyldes dette. Ved at teknisk installasjon kommer inn tidlig i planfasen sikrer vi både en bedre en kravspesifikasjon og mer fornøyde sluttbrukere, understreker Bravidas administrerende direktør Tore Bakke.