Det poengterte Rolf Iver Mytting Hagemoen da Norsk Varmepumpeforening og en rekke andre organisasjoner møtte klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn i forrige uke. Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn under et digitalt møte med NOVAP og andre organisasjoner.[/caption] Hagemoen snakket om Enovatilskuddet for husholdninger i sitt innlegg til ministeren. - Vi var mange som håpet på bedre støtteordninger for energieffektivisering etter regjeringsskiftet i 2013, poengterte han overfor Rotevatn. Hagemoen fastslår at
det var mye diskusjon rundt innføring av skattefradrag for enøktiltak i forrige stortingsperiode, men det endte opp med at flertallspartiene samlet seg rundt en videreføring av Enovastøtte og innføring av Enovatilskuddet til husholdningene.
Utbetalt støtte faller kraftig – Enovatilskuddet har først og fremst vært viktig for utfasing av oljefyring i Norge. I 2018 og 2019 ble det utbetalt mer enn de avsatte 250 millionene, primært fordi mange husholdninger byttet ut oljefyren sin med et fornybart alternativ, understreket Hagemoen. Fremover vil Enovatilskuddet være viktig for å frigjøre strøm som kan bidra til å fase ut fossil energi i transportsektoren og industrien. – Nå som Enova ikke lenger skal støtte utfasing av oljefyring, ser vi at utbetalt støtte faller kraftig, og at Enova ikke er i nærheten av å utbetale de 250 millioner som er avsatt til dette formålet. Inntil nå i 2020 er det kun utbetalt 110 millioner kroner, fastslo Hagemoen. Tross lave utbetalinger  vil Enova redusere og så kutte Selv om utbetalingene er på et veldig lavt nivå, ønsket Enova først å redusere støttesatsene den 1. april, deretter den 1. juli og nå er dette kuttet utsatt til 1. januar 2021. – Vi synes det er veldig rart at Enova ønsker å kutte i støtten til flere enøktiltak nå som de ser at utbetalt støtte går ned, og at teknologier de hevder er modne i markedet opplever et dramatisk fall, sa Hagemoen til ministeren. Det er virkelig fare på ferde Hagemoen poengterte videre at markedet for solenergi og flere typer varmepumper har falt betydelig det siste året. Redusert Enovastøtte, lave strømpriser, usikkerhet rundt ny nettleie og koronaviruset er viktige årsaker. Ifølge tallene til Enova har antall nye solcelleinstallasjoner blitt redusert med over 70 prosent fra august i fjor til august i år. I januar 2021 har Enova varslet en reduksjon i støtte til solceller. I september gikk Norges nest største solcellemontør-bedrift konkurs. – Dette illustrerer at det virkelig er fare på ferde her. Selskaper som har spesialisert seg på varmepumper for vannbåren varme opplever også tøffe tider, understreket Hagemoen. Enova bør satse mer på husholdningene, ikke mindre – Vi mener derfor at vi er i en periode der Enova bør styrke satsingen på fornybar energi og energieffektivisering i husholdningene, og ikke redusere eller å kutte støtte. Dette var bakgrunnen for at vi i mars sendte brev til deg hvor vårt forslag var en dobling av dagens støttesatser, poengterte Hagemoen overfor ministeren, og kom med klare oppfordringer:
  • Enova må få et tydelig signal på at Enovatilskuddet må styrkes i den nye fire-års avtalen.
  • Enova vil også kunne gi en hjelpende hånd til mange bedrifter som har det tøft økonomisk hvis de dobler støtten for resten av 2020. Da vil Enova kanskje klare å bruke opp midlene som er avsatt for husholdningen innenfor nåværende fireårsavtale.
– Vi vet at strømpriser og gode støtteordninger påvirker forbrukernes interesse for å investere. Gode støtteordninger er et kraftfullt virkemiddel. Vi ser derfor at med dagens støttesatser og innretning er ikke Enovatilskuddet det kraftfulle virkemiddelet det kunne vært for å utløse potensialet for energieffektivisering i Norge, fastslo Hagemoen. Styrk satsing på energieffektivisering i ny Enova-avtale Varmepumpeforeningen er ikke uenig i at det er fornuftig å støtte ny teknologi og industrielle satsinger, presiserte Hagemoen. – Men vi mener at i en ny Enova-avtale må også satsingen på energieffektivisering styrkes, og det er viktig å gi støtte til kjent og velprøvd teknologi. Selv om et tiltak er lønnsomt, er det ikke en selvfølge at det blir gjennomført siden det er lav bevissthet rundt dette blant mange boligeiere. Investeringskostnad og nedbetalingstid er ofte en barriere og vi vet at gode støtteordninger fører til at flere investerer i ulike energieffektiviseringstiltak, poengterte Hagemoen. Dobbel støttesats for energitiltak i boliger! Det er positivt at Enova er opptatt av å løfte fram ny teknologi, men det er helt nødvendig at de i tillegg tilbyr støtteordninger for energitiltak som faktisk virker. Småhus utgjør en svært stor del av bygningsmassen. Hvis Enova ønsker å stimulere til at det gjennomføres mer energieffektiviseringstiltak i boliger må dere satse mer på dette segmentet. Vårt tydelige budskap har vært å doble støttesatsene for energitiltak i boliger. Også Huseierne framholdt at flere husholdninger må få Enova-støtte i sitt innlegg på det samme møtet Her er brevet de 22 organisasjonene sendte klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn.