Yrkesfag er i fornyelse. Mye er bra, som at teori og praksis blir knyttet tettere sammen. Men å vente med norsk til andre klasse, er ikke bra. Det kan bli en katastrofe. – Alle tre er oppe til svenneprøven for andre gang. Denne gangen tror jeg vi skal klare å få to av dem igjennom, forteller den ansatte på et av Rørentreprenørens opplæringskontor. De tre ungdommene utenfor kontoret hennes venter i spenning. Læretiden har vært tøff for dem. For tøff, mener opplæringskontoret. – Hadde de bare kunnet norsk bedre, så er jeg sikker på de hadde stått, sukker hun. I den nye fagplanen kommer norsk-undervisningen først i andre klasse. Engelsk prioriteres i første klasse. Daværende kunnskapsminister Jan Tore Sanner begrunnet dette slik da han la frem planen om fagfornyelse. – Det betyr at elever som går på for eksempel byggfag, vil tilegne seg engelske faguttrykk og lære å uttrykke seg på en måte som gjør at de kunne få jobb et sted hvor engelsk er arbeidsspråk. Det vil gjøre elevene bedre forberedt til de yrkene de skal inn i, mener Sanner. Vi ber nåværende kunnskapsminister Guri Melby se på saken på nytt. Rørbransjen har stort behov for kompetente rørleggere. Døren står vidåpen for ungdom som har svenneprøve og kan norsk. Hvis de to tingene er på plass; er du så godt som sikret en spennende og variert jobb du kan leve av og utvikle deg i. Vi bønnfaller kunnskapsministeren om å legge til rette for at all ungdom får mulighet til å lykkes. Å lære eleven norsk både i første og andre klasse i videregående, ja helt til eleven behersker språket - er en av de bedre investeringer myndighetene kan gjøre. Det må være mulig å tilpasse deler av undervisningen slik at den treffer de elevene som har behov for ekstra opplæring i enkelte fag. I dag kan en søke om noen ekstra timer til norskundervisning. Målet må være at alle lærlinger behersker norsk før de begynner i lære i bedrift. Det viktigste du trenger for å lære et språk er tid. Det tar tid å lære seg ord og uttrykk. Du gjentar og gjentar til ordene til slutt sitter. Deretter skal du lære deg mønstret i et nytt språk; når skal du bruke fortid når skal du snakke i fremtid? Det krever sitt, og det må modnes til du etter hvert våger å ta det i bruk. Når du først knekker koden, blir all annen læring uendelig mye enklere. Derfor; hev norsk-undervisningen og start fra dag 1. Skrevet av Randi Helen Nodeland