I mars ble VKE medstifter av PDT Norge sammen med flere bransjeforeninger. Nå er PDT Norge klar for å innlemme medlemmer i foreningen og inviterer til åpent medlemsmøte.

Det var et stort skritt for digitaliseringen av byggenæringen da VKE sammen med Byggevareindustrien, Elektroforeningen, Norske Trevarer, Treindustrien og VA og VVS produsentene VVP gikk sammen med DiBK og stiftet PDT Norge. – Digitalisering er helt sentralt for å lykkes i å effektivisere og bidra til det grønne skiftet. Etableringen av PDT Norge er en av de grunnleggende felleskomponentene som må på plass for å få fart på den åpne digitaliseringen i bransjen, sier Thor Lexow, adm.dir. i VKE. Åpent medlemsmøte PDT Norge er under etablering og inviterer nå til et åpent medlemsmøte der du kan bli bedre kjent med initiativet. Formålet med PDT Norge er å samle bransjen om utvikling, vedlikehold og distribusjon av felles datamaler for digital produktinformasjon. Initiativet er direkte koblet til myndighetenes og BAE-bransjen innsats for økt digitalisering. På det åpne medlemsmøtet vil man få en bakgrunn for stiftelsen av PDT Norge, status i arbeidet og fortelle om hvilke planer PDT Norge har fremover. Alle organisasjoner er velkomne til dette åpne medlemsmøtet, uavhengig om du er medlem eller ikke. Møtet holdes på Teams tirsdag 22. juni kl. 14.30 – 16.00. Hvem kan bli medlem? Private bransje- og interesseorganisasjoner og foreninger innenfor bygg-, anleggs- og eiendomsnæringen, samt offentlige byggherrer og myndighetsorganer, kan opptas som ordinære medlemmer i PDT Norge. Hva får du som medlem? - Som medlem i PDT Norge kan du påvirke det viktige arbeidet med å gi hele næringen en felles, uavhengig plattform hvor alle aktører kan få tilgang på omforente og nøytrale produktdatamaler (PDT’er). Det vil være muligheter for å engasjere seg i arbeidsgrupper hvor man kan påvirke hvilke egenskaper som er relevant for PDT’ene, uttaler Lexow. Som medlem vil man også få anledning til å teste ut og pilotere bruk av PDT’er. Alle medlemmer har også rett til å delta på årsmøte, har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i foreningen. Påmelding gjør du her.