Micro Matic lanserte i 2016 en VAV-kalkulator som i dag benyttes av rådgivere og entreprenører over hele Norge. Den opprinnelige VAV-kalkulatoren har tatt utgangspunkt i minimum og maksimum lufthastigheter som er optimale for VAV-anlegg. Nå lanserer selskapet en oppdatert versjon av prosjekteringsverktøy for MicroVAV. - Vi har fått svært mange positive tilbakemeldinger om kalkulatoren. De fleste i bransjen vet nå hvordan VAV-spjeld fungerer, og at samsvar mellom dimensjon og luftmengde er en forutsetning for god regulering. Man kan ikke alltid benytte samme dimensjon på VAV-spjeld som det er på spirokanalen, og det er her kalkulatoren kommer til sin rett, sier Torkild Bøe, KAM i Micro Matic Norge. Produsenten har gjort et grundig arbeid med å kartlegge hvordan man designer optimale behovsstyrte ventilasjonsanlegg. Her har blant annet SINTEF, Undervisningsbygg, entreprenører og flere leverandører bidratt. Det er gjort teoretiske beregninger, innhentet erfaringer fra ulike tekniske miljøer, samt foretatt en rekke praktiske undersøkelser i laboratorier og i eksisterende bygg. Den originale VAV-kalkulatoren tar utgangspunkt i minimum og maksimum lufthastigheter som er optimale for VAV-anlegg. - Etter innspill til forbedringer og ønske om flere funksjoner fra rådgivere og entreprenører, lanserer vi nå en oppdatert versjon som har fått navnet prosjekteringsverktøy for MicroVAV. Verktøyet anbefaler VAV-dimensjon ut fra ønskede luftmengder, oppgir lufthastigheter over spjeldet, og gir muligheter for å differensiere mellom VAV og CAV skal at spjelddimensjon blir valgt ut fra riktig premisser. Alt som skrives inn i verktøyet overføres automatisk til et bestillingsskjema med valg for motortype, bussadresser, busskommunikasjon, spjeldmerking, sier Bøe. Micro Matic har fortløpende de senere årene utvidet produktspekteret innen VAV-spjeld, og lagerfører de fleste varianter med kommunikasjon for 0-10 volt, MP-Bus, Modbus, KNX, BACnet MS/TP og BACnet/IP. - Med de forbedringene vi har fått plass, håper vi selvsagt dette gjør det enda enklere å bruke vårt prosjekteringsverktøy, og håper selvsagt at flest mulige vil ta i bruk vårt prosjekteringsverktøy, og at den gode utviklingen av behovsstyrte ventilasjonsanlegg fortsetter, sier Bøe. Det nye prosjekteringsverktøyet for MicroVAV kan lastes ned her. Prosjekteringsverktøy for MicroVAV - Micro Matic Norge AS