Kravene har følgende betegnelser:

  • COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) No 1254/2014 of 7 July 2014, supplementing Directive 2010/30/EU of the European Parliament and of the Council with regard to energy labelling of residential ventilation units.
  • COMMISSION REGULATION (EU) No 1253/2014 of 7 July 2014, implementing Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council with regard to ecodesign requirements for ventilation units.

Bakgrunnen for økodesign krav på energirelaterte produkter er EU sine energi- og klimamål for 2020, 2030 og 2050. Innen 2020 skal energibruken i EU være 20% mer energieffektiv sammenlignet med en utvikling uten tiltak.
Effektiviseringspotensialet som følge av disse forordningene er forventet å være på 360 TWh i 2025. Dette tilsvarer en reduksjon på 45% i forhold til «business as usual».

Krav til energimerking:
  • Krav om energimerking på en skala fra A+ til G på grunnlag av produktets energieffektivitetsnivå. A+ er det mest energieffektive produktet. Energieffektiviteten angis ut fra det årlige energiforbruk (SEC), beregnet for gjennomsnittlig klima.
  • Krav til informasjon på energimerket.
  • Krav til produktinformasjon, datablad og teknisk dokumentasjon, noen opplysninger skal angis for gjennomsnittlig klima andre for klimasonene kald, gjennomsnitt og varm.
  • Krav om energimerking på internettet. Leverandører skal stille elektronisk energimerke og datablad til rådighet og internetforhandlere skal vise energimerket og databladet, når ventilasjonsaggregater tilbys for salg mv. på internettet.
 
Kravene har virkning  i EU fra 1. januar 2016
Økodesignkrav: (typiske krav)
  • Krav til maks. årlig energiforbruk for den gjennomsnittlige klimasone.
  • Krav om at alle ventilasjonsaggregater, med unntak av aggregater til dobbelt anvendelse, skal være utstyrt med et flertrinnsdrev eller trinnløs regulering (VSD).
  • Krav om at alle ventilasjonsaggregater med filter skal ha et visuelt advarselssignal, som tennes, når filteret skal skiftes.
  • Krav til produktinformasjon og teknisk dokumentasjon.
 
Kravene gjennomføres i to trinn i EU. Trinn 1 har virkning fra 1. januar 2016 og trinn 2 fra 1. januar 2018.
For detaljer se forordningene i original tekst på EU sin database Eur-lex.
For sammendrag av forordningene og konsekvenser for Norge se 1253/2014.pdfog 1254/2014.pdf.