Cordel Norge AS har i mange år samarbeidet med VVS Eksperten AS, men de siste årene har samarbeidet fått en ny dimensjon.

- Vi opplever VVS Eksperten AS som genuint interessert i å utfordre oss på løsninger til fordel for medlemmene. Samtidig har VVS Eksperten forståelse for at et godt samarbeid går begge veier. Utvidelsen av samarbeidet gjennom KS|HMS- satsningen er jeg sikker på vil ta oss til et nytt nivå, og samtidig styrke kvaliteten til medlemmene i kjeden, forteller Atle Hofseth, Partner Manager i Cordel Norge.

Norges største VVS kjede
VVS Eksperten AS er med sine tre profilhus, VVS Eksperten, VA Eksperten og Rørlegger på hjul, den største VVS Kjeden i Norge. I dag har kjeden 530 medlemsbedrifter og nærmere 5 milliarder i omsetning, og er det raskest voksende VVS kjeden.

Saken fortsetter under bildet:

Kai Johnsen.jpg
Kai Johnsen, daglig leder i VVS Eksperten

- Vi er opptatt av å finne gode løsninger til våre medlemmer, og det mener jeg vi har oppfylt gjennom samarbeidet med Cordel Norge. Når vi nå også tilbyr Cordel KS|HMS til alle våre medlemmer, viser det at vi har fokus på å finne gode og tilpassede systemer, forteller Kai Johnsen, daglig leder i VVS Eksperten.

Bransjetilhørighet
Cordel KS|HMS har en sterk forankring i samarbeidet med Rørentreprenørene Norge, hvor bransjeorganisasjonen sikrer det faglige innholdet.

- Tryggheten med at vi anbefaler bransjen sin egen løsning, er viktig. Vi vet hva Rør Norge står for, og kombinasjonen Rør Norge og Cordel, mener vi er tilnærmet optimal, fortsetter Kai Johnsen

Cordel KS- HMS
Cordel Norge AS overtok i januar 2020 eiendomsretten til Rørentreprenørene Norge sitt KS-HMS system, også kjent som RørWeb. Rørentreprenørene har fortsatt ansvaret for innholdet i løsningen, slik at krav i markedet og i lovverk knyttet til kvalitetssikring og HMS er ivaretatt.

- I nærmere 20 år har vi hatt et godt samarbeid med Cordel Norge AS. Det føles derfor betryggende at de nå også skal videreforedle RørWeb. Å utvikle moderne IT løsninger er krevende og ikke innenfor RørNorges fokusområde fremover. Vårt hovedansvar er å sørge for at systemet er faglig oppdatert. Vi skal være en premissgiver for innhold, mens Cordel tar seg av det tekniske, sa administrerende direktør Marianne Wætnes Røiseland i Rørentreprenørene, ved overtagelsen av KS|HMS løsningen.