Må premiere energitiltak

Forslaget til modell for nettleie ble mye debattert i fjor høst, og fristen for å innføre den ble utsatt til 1. juli i år. Nå har en rekke nettselskaper og organisasjoner samlet seg om en felles anbefaling som er levert til Olje- og energidepartementet. 
– Kort fortalt må ny nettleie være enkel og forståelig, og stimulere til både energieffektivisering og bedre utnyttelse av nettet, forklarer daglig leder Rolf Iver Mytting Hagemoen i Norsk Varmepumpeforening. Hensikten er at nettselskapene kan unngå unødvendige investeringer i nettet. 

Modellen NOVAP og de andre organisasjonene anbefaler, baserer seg på disse fem prinsippene:  

1. Et energiledd som utgjør minimum 50 % av nettselskapenes inntekter
2. Forenklet tidsdifferensiering av energiledd
3. Et kapasitetsbasert fastledd
4. Innføring av ny nettleiemodell fra 1 juli 2022
5. Evaluering av ny nettleie høsten 2024

– Et høyt energiledd er viktig for å stimulere til energieffektivisering, understreker Hagemoen. Et høyere energiledd på nettleien kan gjøre en varmepumpeinstallasjon flere tusen kroner mer lønnsom per år.

– Tidsdifferensieringen må gjøres enklere enn opprinnelig foreslått, fortsetter Hagemoen. Tidsdifferensiering kan sammenlignes med rushtidsavgift, og skal gjøre det dyrere å bruke strøm når belastningen i nettet er stor. For å gjøre dette enklest mulig for forbrukerne, anbefaler organisasjonene bare å skille mellom dag og natt/helg. 

Forventer at myndighetene følger opp

NOVAP og de andre avsenderne har samarbeidet om anbefalingene siden rett før juli i fjor.
– Vi er veldig tilfredse med at de involverte organisasjonene og nettselskapene fikk til dette. Nå forventer vi at myndighetene kommer med nettleie som er i tråd med disse prinsippene, sier Hagemoen. 

Mer om de andre anbefalingene og hvem som står bak kan du lese i selve brevet.