Forrige mandag presenterte regjeringen nye nasjonale innstramminger i smittevernreglene. I tillegg innførte Bergen og Oslo ytterligere begrensninger. NHOs siste medlemsundersøkelse utført i forrige uke viser at strengere karanteneregler, påbud om munnbind og hjemmekontor, samt restriksjoner på nærkontakter har sine kostnader.

–Bedriftene i byggenæringen er selvfølgelig svært bekymret for smittesituasjonen og har gjennom hele pandemien tatt og vil ta sin del av ansvaret for å begrense smitte. Men samtidig med at pandemien skal håndteres og smitten begrenses, er det viktig å holde hjulene i gang i vår næring så langt det er mulig. Undersøkelsen viser:
  • En tredel (35 prosent) oppgir (i stor/noen grad) at kunder henviser til usikkerhet omkring det fremtidige smittebildet og eventuelle smitteverntiltak som begrunnelse for å kansellere bestillinger/ordre.
  • 53 prosent mener de får økte kostnader av nye karanteneregler for utenlandsk arbeidskraft. Her er store bransjeforskjeller. Bedriftene som er tilknyttet EBA og Treindustrien er hardest rammet. Her svarer opp mot 80 prosent av bedriftene at dette betyr økte kostnader
  • Over halvparten (60 prosent) mener (i stor/noen grad) påbud om hjemmekontor påvirker bedriftens kostnader.
  • Nesten halvparten (40 prosent) tror (i stor/noen grad) at påbud om munnbind i offentlige rom, der det ikke er mulig å holde 1 meter avstand, påvirker omsetningen.
  • 60 prosent mener (i stor/noen grad) at anbefaling om maks 10 nærkontakter per uke påvirker bedriftens omsetning.
– Når regjeringen innfører nye strengere tiltak slik som karanteneregler, er det viktig at bedriftene får tid til å områ seg. Samtidig jobber nå BNL og Fellesforbundet med å se på hvordan vi skal kunne bidra til å løse de nye utfordringene med å blant annet se på midlertidige arbeidstidsordninger. BNL mener også at det bør være obligatorisk testing på grensen og testkapasiteten økes, avslutter Sandnes.