Dette er ikke første gang bemanningsbyrået Arbeidskraft Valdres har blitt tatt for å drive med ulovligheter. Arbeidstilsynet har kommet med pålegg overfor bedriften i 2015, 2017, 2018, 2019, mens denne saken er fra 2021.

I tillegg har bedriften blitt tatt for å bryte arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven i 2022 – uten at det førte til at tilsynet ga noen pålegg.

Ikke evne eller vilje

Arbeidstilsynets konklusjon er klar:

«(Dette) viser at Arbeidskraft Valdres systematisk bryter arbeidstidsreglene i arbeidsmiljøloven. Selv om brudd avdekkes av Arbeidstilsynet og pålegg gis, avdekkes nye brudd ved senere kontroller. Bruddene fremstår systematiske, og virksomheten fremstår å enten ikke ha evne eller vilje til å følge regelverket.»

Pålegget til Arbeidskraft Valdres er datert 23. februar i år.

Tilsynet gjennomførte i perioden januar – desember 2022 over 900 tilsyn, 312 var rettet mot bemanningsforetak, 613 var rettet mot bedrifter som leide inn arbeidskraft.

Oversett avtaler

– Arbeidstilsynet har oversett godkjente avtaler, forklarer daglig leder i Arbeidskraft Valdres, Lars Westgård, når FriFagbevegelse kontakter ham.

– Vi har sendt et svar til Arbeidstilsynet hvor vi forklarer sammenhengen, påpeker han. Tilsynet skal vurdere svaret før de fatter sitt endelige vedtak.

– Men dette er ikke første gang dere er tatt i lovbrudd. Dere har jo fått pålegg en rekke ganger tidligere, og tilsynet sier at dette er systematisk.

 – Jeg vil ikke kalle det lovbrudd. Vi har fått pålegg, sier Westgård.

Dette er ikke første gang bemanningsbyrået Arbeidskraft Valdres har blitt straffet av Arbeidstilsynet.

Over 200 millioner kroner

Arbeidstilsynet oppgir at de har fått svar fra bemanningsforetaket og vil behandle saken over påske. Arbeidskraft Valdres har 535 ansatte og hadde i 2021 omsetning på i underkant av 200 millioner kroner. Når Arbeidstilsynet fastsetter overtredelsesgebyr, tar de utgangspunkt i bemanningsbyråets omsetning.

De har tidligere gitt gebyrer på mellom 2,2 og 2,6 prosent av omsetning. Det ville gitt Arbeidskraft Valdres et gebyr på 4,7 millioner.

Men Arbeidstilsynet har ikke anledning til å gi høyere gebyr enn 1,7 millioner kroner.

Kilde: Frifagbevegelse