VB er i innspurten på en omfattende prosess, der VB-eierne skal bestemme om VB skal ta steget fra rørleggerkjede til rørlegger-eid konsern.
Hvis VB-eierne stemmer for, blir VB formelt et konsern fra 1. januar 2023.

I løpet av høsten har styret jobbet tett med VB-eierne for å få på plass detaljene rundt en eventuell konsernmodell. Styret har parallelt, i samarbeid med et eksternt rekrutteringsbyrå, begynt arbeidet knyttet til rekrutteringen av en konsernsjef. Etter en grundig vurdering av flere kvalifiserte kandidater, har et enstemmig styre besluttet å tilby Anders Almestad stillingen som konsernsjef for en periode på to år, gitt at VBs eiere stemmer for at VB skal bli et konsern. 

– Det er flere ting som har vært viktig for styret når vi har sett etter den riktige kandidaten til denne rollen, sier Tone Bjørnov i en pressemelding, styreleder i VB.

– For det første har vi sett etter kandidater med den nødvendige erfaringen fra konsernorganisasjoner og med bevist evne til å bygge selskap. Vi har også ønsket kandidater med stor bredde. I den ene enden av skalaen skal konsernsjefen være toppleder for en virksomhet med milliardomsetning. I den andre enden av skalaen må kandidaten kunne forstå, og være interessert i, den daglige driften i flere titalls rørleggeravdelinger over hele Norge. Sist, men ikke minst, trenger et VB-konsern en leder som kan ta VB på den intensive reisen fra kjede til konsern, i tett samarbeid med VB-rørleggerne både på innsiden og utsiden av konsernet. 

Anders Almestad er en erfaren toppleder og styrerepresentant med over 25 års erfaring fra norsk og internasjonal industri. Som leder har Almestad vært ansvarlig for en rekke oppkjøp og sammenslåinger. Han har sittet i VB-styret siden 2015, og vært styreleder fra 2016 til 2022. I april 2022 ble han også interim daglig leder i rørleggerkjeden.

Styreleder Bjørnov er svært glad for at Almestad har takket ja:

– Anders har dyptgående kunnskap om VB fra innsiden og nyter stor respekt i hele VB, både blant medlemsbedriftene og i administrasjonen. Slik styret vurderer det, er han den kandidaten som er aller best egnet til å lede VB gjennom de første årene som konsern. Med han ved roret vil utviklingen av konsernet få en så god start som overhodet mulig. Konsernet vil kunne komme raskt opp i marsjfart, til fordel for kunder, medarbeidere og eiere.

Anders Almestad forteller at han har stor tro på VBs konsernprosjekt og VB-rørleggernes evne og vilje til å få dette til. Samtidig vet jeg at det vil kreve mye. Om styret mener at erfaringen og kontinuiteten jeg kan bidra med vil være en styrke for VB, er jeg veldig glad for å kunne stille meg til disposisjon. Så er det jo heller ikke til å stikke under en stol at jeg trives veldig godt i VB – denne gjengen har virkelig et helt spesielt fellesskap.