I august i fjor åpnet Ahlsell et kompetansesenter for bygg og VA på Kløfta, hvor en rekke utvalgte leverandører har faste, oppdaterte installasjoner. Her har man mulighet til å utforske de nyeste og mest innovative produktene og løsningene innen bransjen. I tillegg til utstillingsområdet, er det arbeidsareal for dagsaktuelle temaer samt undervisningsområder for både teori og praksis.

Pågangen har vært så stor at behovet for ytterligere en arena raskt vokste seg større og større.  

- Vi opplever at kundene hele tiden etterspør ny kompetanse. Da er det fantastisk at vi kan få gjort det her i storstua vår, med fokus på VVS - og elektro, og som gir et stort tilsig av kunnskap og kompetansemuligheter, sier Ahlsells divisjonsdirektør Therese Bjelde. 
 

Smartere sammen

- Ideen er å skape en arena for kunnskapsdeling og kompetanseløft. Ikke minst innen det som tar alle for tiden; hvordan vi skal løse behovet for energi og bærekraft i alle nye bygg og alle nye installasjoner. Vi er sikre på at vi skal klare å få til en god og kreativ møteplass her, hvor det blir 80-90 sitteplasser og et mingleområde med plass til enda flere.

- Vi ønsker å vise den bredden vi har gjennom en utstilling som binder fagene sammen for å enklere kunne tenke helhetlig. Her setter vi alle de tekniske leverandørene i samspill og monterer opp løsninger sånn at man ser både VVS-tekniske og det elektrotekniske, sier de.

Modellen har fungert veldig bra på Kløfta, hvor man kan se prosessen nær sagt fra man begynner å grave til ferdig utført oppdrag.

- En ting er å få det forklart via webinarer, som vi har hatt mange av under koronapandemien. Men å fysisk ta på ting og stå og diskutere problemstillinger og løsninger, blir noe helt annet. De utstillingene vi setter sammen her, blir veldig konkret og visuelt. Fokus vil ligge på å bli smartere sammen.

Nasjonalt senter

Dette blir et nasjonalt senter, selv om Ahlsell primært driver på det sentrale Østlandet. Lokalet blir rigget som et auditorium hvor man kan livestreame foredrag og presentasjoner, samt å filme og gjøre opptak for å lage webinarer,og podkaster, forteller Næss.

- Vi bygger et filmstudio og et podkaststudio hvor vi kan dele det vi ønsker å dele, samt å skape ulike produkter sammen med kundene våre. Også det tekniske Ahlsell-teamet på huset vil ha stor nytte av senteret, ved å kunne diskutere prosjektløsninger med leverandører og kunder i forkant av prosjekter. Det blir en stor oppside for oss.  

En del av utstillingsarealet vil også bli øremerket det store sortimentet Ahlsell tilbyr innen arbeidsklær og verneutstyr, supplerer Runar Tennebø, regional salgssjef innen HMS.

- Det vil være litt teknisk utstyr som kan testes, og hvor man kan få kompetanse rundt riktig bruk av riktig utstyr til det arbeidet man utfører. 

Etterspør ny kompetanse

Alle detaljene rundt innholdet i senteret er ennå ikke spikret, men en viktig fellesnevner er å skreddersy tilbudet i tråd med det leverandørene og kundene ønsker.

- Med det skapes en unik møteplass hvor vi kan spre bredden i kunnskap for bransjen, sier Bjelde.  - Leverandørene kommer stadig og banker på døra vår med ny lærdom, gjerne i forbindelse med nye produkter. Da er det mye lettere å samles her enn å gå rundt fra avdeling til avdeling. Dette blir et adskilt areale, hvor våre kunder kan kjøre aktiviteter også på kveldstid og være selvhjulpen. Vi har også møtefasiliteter som de kan låne når de selv skal ha samlinger eller ledermøter.

- Det vi i realiteten gjør, er å la de beste folkene hjelpe kundene. Det er nettopp innen kunnskap kampen i markedet kommer til å stå de neste årene, for produktene er ganske like. Da handler det om å kunne tilby det lille ekstra, påpeker Unni Løkken, regional salgssjef VVS for region Øst.

At de vil bli stor pågang, er de ikke i tvil om.

- Det vi ser spesielt stort behov for, er innenfor partnersegmentet vårt, altså vårt lojalitetsprogram hvor vi tilbyr lærlingskole, baskurs, økonomikurs, lederutviklingskurs osv. Nå får vi en arena hvor vi kan samle flere bedrifter på samme tid, sier Geir Helge Busch, regional salgssjef Elektro.

Ferdig i februar

De gleder seg stort til det nye kompetansesenteret skal stå klart medio februar måned, og lover en storstilt åpningsmarkering. Før den tid, skal Ahlsell gjennomføre sin første ledersamling, som en siste test av fasilitetene.

- Skal dette bli en suksess, må vi og leverandørene spille på lag. Vi har en felles interesse, som er kunden. Og da flere og flere leverandører har salgskorps, men ikke utstillingslokaler, er det viktig at vi tar ansvar og sørge for at produktene og løsningene kan vises fram på en god måte, påpeker en entusiastisk Løkken.

- Vi tar med dette på et vis eierskap til utviklingen!