Dette er én av svært få byggestarter i Oslo-området de siste månedene.  

–  Med Skanska både på eiersiden og som utførende entreprenør, har vi klart å løfte prosjektet til byggestart i et marked som har vært utfordrende en stund. Vi ser nå tydelige tegn til mer optimisme og interesse for å kjøpe ny bolig generelt og på Fornebu, og boligsalget har tatt seg opp den siste tiden. Da mener vi det er riktig å sette i gang, sier Kristine Tveitnes, administrerende direktør i OBOS-Fornebu.  

Byggingen av den første delen av Nansenløkka startet i 2021, og de første beboerne flytter inn denne våren.  

Prosjektet – som bygges i etapper – vil bestå av rundt 600 boliger når det står ferdig.  

Nå går OBOS og Skanska i gang med kvartal 4 med 121 leiligheter, 8 rekkehusleiligheter og 10 omsorgsboliger.  

Boligene varierer fra 32 til 135 kvadratmeter. 40 av leilighetene er toroms, resten familieboliger i ulike størrelser.  

Mange av boligene tilbys med boligkjøpsmodellene Deleie og Bostart, som senker terskelen til boligmarkedet. Etterspørselen etter disse løsningene har vært stor. I Oslo-området ble nesten halvparten av alle solgte nye OBOS-boliger i fjor solgt med disse ordningene.  

Holder hjula i gang  
Det blir vanligvis ikke satt i gang bygging uten at rundt halvparten av boligene er solgt. Nå velger OBOS og Skanska likevel å sette i gang – til tross for lavere forhåndssalg.  

– Vi har generelt tro på at markedet er i bedring og er glade for at vi kan være med på å tette et boligunderskudd i Oslo. Sammen med OBOS har vi valgt å bruke vår finansielle styrke til å starte byggingen av Nansenløkka, et prosjekt med høye miljøambisjoner som vil sikre aktivitet for oss og for våre samarbeidspartnere, sier Pål Aglen, konserndirektør for eiendomsutvikling i Skanska.

Det tette samarbeidet med Skanska ble i fjor styrket ytterligere da selskapet kjøpte seg inn i Nansenløkka-prosjektet.  

Miljøsatsing  
Nansenløkka er OBOS sitt første FutureBuilt-prosjekt. Det betyr høye miljøambisjoner med et overordnet mål om å redusere klimagassutslippene med mellom 30 og 50 prosent.Byggene skal være energieffektive og ha deleløsninger som felleslokaler for beboerne og urbant landbruk.