- Heidenreich er svært stolte og ydmyke over inngåelsen av en slik avtale med Skanska, en av Norges fremste entreprenørvirksomheter, sier Thorbjørn Olsen, Salgssjef VA Norge i Heidenreich i en pressemelding. 

Gjennom årene har Heidenreich og Skanska samarbeidet på flere av Norges mest betydningsfulle veiprosjekter, og dette partnerskapet styrker ytterligere deres felles engasjement for å levere kvalitet og bærekraftighet til det norske samfunnet. 
- Som en anerkjent leverandør av blant annet VA- kummer og rørplast, er Heidenreich stolt over å være leverandør til Skanska på to av landets mest omfattende veiprosjekter: OPS Hålogalandsvegen og E102, påpeker Olsen.

Felles forpliktelse til miljøvennlig praksis og bærekraftig utvikling 
Han fremhever videre at det er særlig verdt å nevne at begge selskapene deler en felles forpliktelse til miljøvennlig praksis og bærekraftig utvikling. Denne felles forståelsen danner grunnlaget for et solid partnerskap mellom Heidenreich og Skanska, hvor begge selskaper jobber mot felles mål og verdier.

Rammeavtalen innebærer en forpliktelse fra Heidenreich om å levere høykvalitetsprodukter og -tjenester som oppfyller de strenge kravene og standardene satt av Skanska. Denne forutsigbare og langsiktige avtalen sikrer en smidig og effektiv gjennomføring av prosjekter, samtidig som den styrker forholdet mellom de to selskapene, skriver Heidenreich. 

Stolte over å innfri Skanska sine høye krav til samarbeid 
- Heidenreich er svært fornøyd med å kunne fortsette vårt samarbeid med Skanska, og vi ser frem til å fortsette å levere innovative løsninger som bidrar til å forme Norges infrastruktur, sier Thorbjørn Olsen, Salgssjef VA Norge i Heidenreich. 
- Vår felles forpliktelse til kvalitet, bærekraftighet og miljøansvar gjør dette partnerskapet spesielt meningsfullt, og vi er glade for å være en del av Skanskas vei mot en mer bærekraftig fremtid. Denne rammeavtalen understreker Heidenreichs posisjon som en pålitelig og kompetent partner innenfor VA- løsninger, og bekrefter Skanskas tillit til selskapet som en sentral leverandør på deres mest krevende prosjekter.