Det kommunale foretaket Boligbygg Oslo KF gir nesten 30.000 svakerestilte mennesker tak over hodet i hovedstaden, fordelt på sine 12.000 boliger. Porteføljen og leietakerne er mye større enn hele Lillehammer kommune.

Boligbygg er svært opptatt av brannsikkerhet, og skal øke produksjonen av automatiske slokkeanlegg.

– Vi skal ha heldekkende automatiske slokkeanlegg i våre heleide eiendommer, og vi ønsker først og fremst vanntåkeanlegg. Vi har såpass mange utløste alarmer at skadene etter tradisjonelt sprinkleranlegg er belastende både overfor beboerne og vår egen økonomi, sier Olav Væhle, spesialkonsulent i Boligbygg. 

Halv milliard på slokkeanlegg
Han er forundret over at ikke flere leverandører skaffer seg ekspertise og kompetanse på å levere slike anlegg. Boligbygg planlegger å bruke 450 millioner kroner på å ferdigstille planen om automatiske slokkeanlegg i heleide eiendommer.

– Vi fikk i oppdrag fra Rådhuset om å installere slokkeanlegg, og har gjort store rykk siden 2014 med en produksjon på rundt 30 millioner årlig. Men vi er ikke ferdige, og trenger flere leverandører for å takle volumet og komme i mål, sier Væhle.

Trygge penger for bransjen
Rent praktisk ønsker Boligbygg tre til fem avtaleleverandører, der et par av dem er store og kan håndtere de største entreprisene.

– Men vi opplever at interessen har vært laber når vi har hatt entrepriser, og skjønner ikke helt årsaken. For en autorisert rørlegger med kompetanse på vanntåke er det mye og trygge penger med en installasjon på 20 millioner kroner, sier Olav Væhle.

Boligbygg Oslo KF har i dag 10 vanntåkeanlegg, hvorav åtte av dem er helt nye. Men det er bare en brøkdel av hva foretaket ser for seg av slike installasjoner.