Arne Kristian Olsen er innkjøps- og miljøsjef i VB Gruppens konsernadministrasjon. Han har registrert utspillene til Lars Tendal, CEO i Brødrene Dahl og Torkild Korsnes, administrerende direktør for K. Lund AS angående prisstruktur i rørbransjen og grossistenes rolle.

– Det siste vi trenger, er at aktører i bransjen beskylder hverandre for å mæle sin egen kake og hindre utvikling. Fokuset bør og må ligge på hvordan vi sammen kan gjøre bransjen mer konkurransedyktig og bærekraftig. Det vil alle tjene på, sier han til VVSforum. 

Alle har sin verdi

Alle aktører har sin verdi i kretsløpet, påpeker Olsen.

- Direkteleverandørene har sin verdi, grossistene har sin verdi, kjedene har sin verdi osv. Alle har sin plass i verdikjeden, og alle bør være opptatt av hvordan vi kan gjøre bransjen attraktivt på alle områder i stedet for å krangle. Hvordan kan vi øke rekrutteringen og hvordan kan vi tiltrekke oss proff- og privatkunder? Det er de store spørsmålene debatten burde ha handlet om.

Les også: - Bonusordningene bidrar til å hindre utvikling

Om fornying og utvikling betinger å endre prisstrukturen, så bør vi gjøre det. Men det kan ikke gjøres over natten, mener han.

-  Man skal tilpasse seg de segmentene man skal konkurrere i, man skal tilpasse seg kalkyler og avtaler, så vi snakker kanskje om et tidsperspektiv på 3-5 år før alt er på plass. 

Lite forandring

VB Gruppens innkjøps- og miljøsjef er rørlegger med fagbrev i bunn, og kan vise til mer enn15 års innkjøpserfaring i bransjen, blant annet hos grossist. Han har også jobbet med innkjøp innen Marine/ Offshore virksomhet. De 6 siste årene har han vært innkjøpssjef i anleggsdivisjonen til Veidekke Entreprenører. Før han i mai 2023 ble ansatt i VB Gruppen, og han kan fortelle at lite er endret i bransjen i løpet av disse årene.

Les også: - Det vi har bruk for er grossister som rendyrker grossistrollen

- Det er selvsagt ikke et sunnhetstrekk at alt står på stedet hvil, men endringer må gjøres på riktig måte. Og det må gjøres som en helhet, ikke stykkevis og delt. Pris er selvsagt en del av bildet, men vi må løfte blikket og se det i et større perspektiv for å bli mer attraktive.

- Vi vet at det er underskudd på rørleggere, som kommer til å bli enda større i årene framover. Derfor må vi mene noe om hvordan vi skal trekke folk inn i rørleggerbransjen og hvordan skal vi beholde folk i bransjen. Ingen kan gjøre dette alene. Da må vi ha med oss alle deler av bransjen og løfte i felleskap. Det er etter min mening vel så viktig, skal vi kunne levere rørleggertjenester med god kvalitet og håndverk, ovenfor både forbruker og proffmarkedet. 
 

Få siste VVS nyheter gratis rett i innboksen: Meld deg på VVSforums nyhetsbrev
 

- Hva tenker du om de prisstrukturene som finnes i rørbransjen i dag?

- Jeg tenker at dette er ulikt fra kjede til kjede. Vi i VB har valgt en transparent og lite komplisert modell som er lett å forstå. Men hvordan vi sammen kan enes om en ny modell for å bli mer konkurransedyktige, er det som er det vesentlige.

- Hva skal til for å kunne holde mest mulig av omsetningen i bransjen, tenker du?

- Det som er viktig, er at man ser på hvilke områder man eventuelt har mistet markedsandeler, og ser på hvilke prismodeller som kan passe der. Samtidig skal man ivareta de avtaler man har. Kanskje betinger det at man må bygge nye avtaler som er tilpasset et nytt bonussystem. Men igjen; det aller viktigste motivasjonen for å gjøre endringer, må være at de resulterer i at vi blir mer attraktive og tar markedsandeler. Da må vi stå samlet og trekke i samme retning.

- Alle skal tjene penger, men også sluttbruker og proffmarkedet skal føle at de får en bransje som er framoverlent. Derfor må vi jobbe for å styrke rørleggeren og bransjen som en kompetent, framoverlent og miljøbevisst aktør som kan skape merverdi for sine kunder. Det er der fokuset bør ligge.

- Mange hevder at rørbransjen er prisdrivende i forhold til andre tekniske fag i byggeprosjekter. Hva tenker du om det?

- Det er selvsagt viktig at man priser riktig, men det er mange faktorer som spiller inn. Bonuser er allerede nevnt. En annen ting er hvilke priser man får fra direkteleverandører og grossister, og ikke minst hvilke påslag man tar. Her er det ulikt fra region til region og fra segment til segment. Man må selvsagt ha konkurransedyktige priser ut for å bli attraktive. Men hvilke mekanismer som skal utløse det, må vi bruke tid på.

- Så VB Gruppen er positiv til å se på hele prisstrukturen?

- Vi er absolutt åpne for å se på strukturer som gjør oss alle mer konkurransedyktig. Det er et arbeid som vi allerede har påbegynt. Ett grep vi i VB har tatt for å kunne styrke oss ytterligere, er nettopp organiseringen i et konsern. Vi ser at bransjen er i stor endring, og er opptatt av hvordan vi skal møte de nye tidene. Der blir selvfølgelig prisstruktur en viktig del av totaliteten.

- Det er også viktig å ha en blanding av direkteleverandører og grossister, som gjør at vi har konkurranse i bransjen. Det ser jeg bare positivt på, så får den enkelte velge hva som er mest gunstig for seg.

- Vi ønsker selvsagt at rørleggeren skal selge mest mulig, men det er viktig å minne om at det som gjelder i Oslo, ikke nødvendigvis gjelder andre steder. Det er store forskjeller i ulike regioner, det er ulike behov i ulike kundegrupper, pluss at alle prosjekter har ulike behov. Derfor må valgfriheten være der.

Han oppsummerer hele debatten slik:

- Vi må få til forandringer, men vi må gjøre det sammen. Og vi trenger tid for å klare det!