- Dette revolusjonerer måten vi dokumenterer eiendomsdrift på, sier Knut Ivar Grue, senior prosjektutvikler i GK.

Han har sammen med forretningsutvikler Knut Arne Finsmyr stått sentralt i utviklingen av Smart digital driftsstøtte gjennom to år. Konseptet har vært diskutert innen eiendomsdrift og -forvaltning i lang tid, uten at teknologien eller markedet har vært helt klart for det.

- Inntil nå, sier Knut Arne Finsmyr. Interessen har vært formidabel. Vi merker at dette er noe som fenger og at kundene er klare for å endre måten vi gjennomfører vedlikehold på, samt å utnytte all tilgjengelig data som finnes på deres bygg.

Han sier at GK merket spesielt stor interesse for dette på driftskonferansen i år. Det var kraftig trykk rundt standene og selskapet fikk mange leads å følge opp i etterkant.

- Dette har ført til at vi har teamet opp interne ressurser/medarbeidere på nye måter og også styrket oss gjennom å ansette flere på dette området. Vi kommer også til å trenge flere flinke bidragsytere i tiden som kommer, sier han.

Finsmyr forteller at GK ønsker å hjelpe kundene med å nyttiggjøre segdata som allerede finnes tilgjengelig på kundenes anlegg. Det betyr at GK kan benytte data fra allerede installert teknologi og sensorikk i eksisterende bygg så lenge dette er koplet opp mot et overordnet styringssystem som kan tilgjengeliggjøre data, noe de fleste systemer i bygg kan gjøre i dag. Dataene benyttes i et analyseverktøy, som er skreddersydd for å finne avvik og muligheter for optimalisering.

Innsikten og den tverrfaglige tekniske domenekompetansen
- Innsikten vi får ut av verktøyet kombinerer vi med GKs tverrfaglige tekniske domenekompetanse som også inkluderer inneklima, system-/prosessforståelse og energiledelse. Dette gjør at vi kan konkludere med eksempelvis hva årsaken til et avvik er, hvilke fysiske og økonomiske konsekvenser avviket har for driften, hvordan dette kan utbedres og hvilken utbedringsprioritet det bestemte avviket kan ha i forhold til andre avvik som er vurdert på samme måte, forteller han.

Analyseverktøyet inneholder en modell av byggets systemer i noe GK kaller en digital tvilling uten en 3D-modell. Når GK etablerer denne, settes alle prosjekterte verdier som vann- og luftmengder, effektbehov for vifter og pumper, gjenvinningsgrader, energipris for elektrisk energi og fjernvarme osv inn i modellen, i tillegg til funksjonsbeskrivelser for hvordan systemene skal fungere. Ut fra dette får de dokumenterte datagrunnlag over hvordan systemene presterer kontinuerlig, etter hvert som data fra systemene strømmer inn i modellen.

- Når vi gjennom Smart Digital Driftsstøtte setter dette i system, vil verdien for kundene være dokumenterte avvik med konsekvensrangering etter kritikalitet, der kunden, gjerne i samarbeid med GK, kan velge ut hvilke tiltak som skal treffes på bakgrunn av nødvendighet, kritikalitet, inneklima, vedlikeholdsbehov, økonomi eller andre forhold, sier Knut Arne Finsmyr.

GK bruker automasjonssystemer og sensorer til å overvåke tekniske anlegg. Og Finsmyr forteller at sensorene i seg selv ikke er kjernen i dette, men når man setter datastrømmen fra disse i kontekst i et analyseverktøy, legger inn funksjonsbeskrivelser, driftsbetingelser og øvrig informasjon som gir verdi i analyseverktøyets datamodell, da får man virkelig utnyttet informasjonen som sensorene bidrar med.

Olav Thon Gruppen i Trondheim godt i gang
Jakob Sørgjerd, driftssjef hos Olav Thon Gruppen forteller at de nå har installasjoner i ett hotell og ett kjøpesenter i Trondheim. Dette er kun i startfasen, og han sier at dersom dette er slik de tror på og forventer, vil det bli utviklet videre.

- Fra ett bygg har vi litt erfaring, men det er altfor for tidlig å si at vi har en gevinst. Vi må ha sammenlignende driftsperioder før vi kan konkludere.

- Ja, vi har fått flere henvendelser, men for tidlig å konkludere. Jeg har stor forhåpning og forventer optimalisert drift, riktig klima og færre havari. Jeg mener at dette er viktig å gå inn på, viktig å være på ballen og i forkant, ellers triller ballen fort fra oss, sier Jakob Sørgjerd.

- Det er ikke teknologien som løser utfordringene alene, effekten kommer når teknologien  kombineres med fagkompetanse og tett samarbeid med kunden. GK setter resultatene fra teknologien i system og verifiserer hvorvidt diagnostiseringen fra teknologien er korrekt, sier han.

Han påpeker at dokumentasjon i eksisterende bygg i dag ikke alltid er korrekt i forhold til virkeligheten, og det må også tas hensyn til når man etablerer systemer i slike analyseverktøy, og skal evaluere resultatene som er basert på disse.

- Feil data inn vil resultere i feil data ut, og det er viktig å ha riktig kompetanse for å vurdere resultatene og formidle dette til oppdragsgiver, avslutter Knut Arne Finsmyr.

Kilde:ITBAktuelt.no