– Årets konferanse hadde temaet "AI i bransjen" og samlet deltakere fra ventilasjons-, kulde- og varmepumpebransjen, inkludert bedriftsledere, tekniske entreprenører og leverandører. Det var høy standard på foredragsholdere på årets VKE-konferanse og jeg tror alle fikk minst et foredrag som de ble inspirert av, sier Lexow.

Økende interesse for AI

Han forteller at når det gjelder bransjens evne til å ta i bruk AI, er det tydelig at interessen for kunstig intelligens, maskinlæring og digitalisering vokser. 

– De nye verktøyene har potensial til å transformere byggebransjen ved å optimalisere prosesser, øke produktiviteten, forbedre kvaliteten og redusere feil. 
Alt dette kan også gi redusert miljøbelastning gjennom redusert materialbruk, energibruk og klimagassutslipp.

– Hvis vi evner å se mulighetene og utfordre oss selv på de riktige områdene kan vi ta ut potensialet. Vi kan også ende opp med et A-lag og et B-lag i næringslivet, der de som bruker AI riktig blir vinnerne, sier han.

Flere anbefalinger

For å klare overgangen til en mer digitalisert fremtid med Lexow bedriftene bør fokusere på flere områder.

– For det første krever omstillingen kompetanseheving. Det handler om å ta i bruk AI-verktøy og sette av ressurser til opplæring i maskinlæring og digitale verktøy. For det andre krever det økt informasjonsdeling. Det innebærer å aktivt dele kunnskap og beste praksis om digitalisering og implementering av nye teknologier. For det tredje må det tilrettelegges for mer samarbeid. Det betyr at vi må jobbe sammen med andre aktører i bransjen, forskningsinstitusjoner og myndigheter for å fremme digitalisering.

– VKE er en av bransjeforeningene i NHO Byggenæringen og hele NHO-fellesskapet arbeider for gode rammebetingelser for å ta i bruk AI ute i bedriftene. Dette blir bare viktigere og det ikke er tvil om at det kommer til å bli mye diskusjon om kunstig intelligens fremover, avslutter Lexow.

Les mer om noen av foredragene på konferansen:

Morten Goodwin, en anerkjent ekspert innen kunstig intelligens holdt et foredrag om hvordan AI vil gi en ny æra byggebransjen og hvor raskt denne utviklingen går.

Rebekka Borsch, avdelingsdirektør i NHO, viste til kartlegging av samfunnsnytten av kunstig intelligens i Norge. Hun presenterte nytten, mulighetene og barrierene knyttet til digitalisering og AI. Borsch understreket viktigheten av ledelse, felles mål og omstillingsevne for å realisere gevinstene ved teknologien.  
Oskar Stadaas Sjøgren, Head of Customer Success hos Consigli, delte innsikt om hvordan prosjektering med AI kan redusere avfall, klimagassutslipp, energiforbruk og materialbruk.

Christoffer Hernæs, direktør i Skanska Digital og en av landets fremste eksperter innen digitalisering og endringsledelse, påpekte at bygg- og anleggsnæringen historisk sett ikke har vært kjent for å ligge fremme i den digitale utviklingen. Likevel er dette i ferd med å endre seg. Behovet for økt operasjonell effektivitet, lavere utslipp og sofistikerte byggherrekrav driver den digitale utviklingen. Hernæs nevnte også maskinlæring og kunstig intelligens som verktøy som knytter bransjens fysiske virkelighet til digitale prosesser.

https://www.vke.no/arrangementer-og-kurs/2024/vke-konferansen-2024-og-arsmote/