- Jeg drives av å skape og utvikle, og følte tiden var riktig for meg til å kaste meg på nye utfordringer. Det er også svært tilfredsstillende å kunne jobbe med egne, markedsledende merkevarer og ikke være avhengig av andre leverandører eller være et mellomledd i verdikjeden. Det er en klar dreining mot at sluttkundene ønsker direkte avtale med produsentene.

-  Ved å ha kontroll over egen fabrikasjon og verdikjede er utrolig betryggende i et marked som er sårbart for ytre påvirkninger. Å ha nordisk produksjon og ha 100 prosent råderett over egne leveranser, er jeg sikker på er nøkkel til bærekraft, effektiv drift, og ikke minst kunne serve kundene våre på best mulig måte. BLS Norge er rigget for å imøtekomme de krav og forventninger som kommer. Det er fantastisk å kunne sitte i en slik posisjon. Vi kommer også til øke lagerkapasiteten vår her på Langhus, noe som igjen bidrar til enda bedre tilgjengelighet av våre produkter.

En erfaren bransjemann

Det er en svært erfaren bransjemann innen strategisk planlegging og lederskap som har besatt sjefsstolen hos BLS Norge/Purus. 46-åringen kommer fra stillingen som administrerende direktør hos Armatec, hvor han har hatt sin arbeidsplass i åtte år. Før den tid, hadde han stilling som prosjektdirektør innen olje og gass hos Jotne, samt lederstillinger i blant annet Aker Oilfield Services, Golar LNG, National Oilwell Varco. I bunnen har han en utdannelse som sivilingeniør i maskinteknikk. 

Sine lederegenskaper bruker han også utenom arbeidstid, blant annet som fotballtrener for flere aldersbestemte lag i den lokale fotballklubben Kolbotn IL. I tillegg sitter firebarnsfaren i styret i klubben.  

- Jo, jeg liker å være aktiv og bidra med det jeg kan også i fritiden, fastslår han med kledelig beskjedenhet.

Ser hele mennesket

Nettopp å legge til rette for trivsel og utvikling både i fritid og på jobb for de ansatte, er et av hans statements når han nå skal gjøre en ledende bedrift enda bedre. 

Fleksibilitet, er stikkordet. 

- Dagens hverdag for folk flest er annerledes i dag enn for 10-15 år siden. Derfor ønsker jeg at vi skal være en bedrift som forstår at både privatliv og jobbliv er to viktige elementer i folks liv som henger tett sammen, og som legger til rette for at man skal kunne få tid til – og trives med - begge deler. Man kan ikke levere 100 prosent på jobb om ikke den private delen også fungerer. 

- Jeg er tilhenger at man «flekser» på det man driver med. Det er totalen av arbeidsinnsatsen som teller; at den enkelte i løpet av dagen, uka og året har nedlagt det som kreves for at bedriften fortsatt skal være ledende og at man utvikle seg jobbmessig og privat. Det handler både om å skape høy trivsel og en vinnerkultur. To sider av samme sak, og som bygger både mennesker og organisasjon.

Ingen grunn til å hvile på laurbærene

Purus er et svært sterkt merkevare i markedet, men Fredenfeldt understreker at det ikke er noen grunn til å lene seg tilbake og hvile på laurbærene i selvtilfredshet over det man har oppnådd. 

- Nei, vi må fortsatt utvikle oss og tørre å tenke nytt for å kunne ta ytterligere steg. Vi kan ikke være høye på oss selv og tro at det forbrukerne vil ha i dag, vil være like etterspurt to år fram i tid. Den framtiden skal vi være med og sette vårt preg på. 

- Hvor fort endringene skjer, vet ingen. Men vi skal være forberedt ved å fortsette å bruke ressurser på innovasjon og skape det beste og levere best. Det krever at vi er våkne og interesserte og har lyst til å utvikle oss. Selv om vi er et gammelt selskap, skal vi være unge, sultne og framoverlent i tankegang og filosofi. 

Han ønsker også en mest mulig flat hierarkistruktur, hvor de dyrker et åpent og dynamisk arbeidsmiljø. 

- Vi skal være åpne, dele informasjon og spille hverandre gode. Det skal gjøre oss til et enda bedre lag fremover, påpeker han.