Markedskartleggingen hadde som mål å teste ut noen myter om rørleggerens opplevelse av sine kunder.
- Foruten at det naturlig nok varierer mye, så er mange av de gamle mytene fremdeles tilstede. Riktignok beveger de seg i mer retning av bærekraft og likestilling enn tidligere, sier markedsansvarlig i Purus Norge, Jarle Ørnebo. 

Birgitte Tunheim, markedssjef i VVS Eksperten, synes det er interessant å tolke medlemmenes syn på sine kunder, basert på myter.
- Det gir rom for tolkning og det gir muligheter for oss å finne gode kommunikasjonsløsninger til markedet. Vi er avhengig av at kundene forstår installatøren og motsatt, for at tillitsforholdet skal opprettholdes over tid, sier Tunheim.

- Fra Purus er det viktig å forstå og lære samhandlingen er mellom installatør og sluttkunden, sier Ørnebo.
- Vi erfarer at det er ulik oppfattelse og flere ganger ulike forventninger. Dette har vi nå testet ut hos et representativt utvalg. Som en leverandør av VVS produkter er vår kommunikasjon om produktene og hvordan de fungerer veldig viktig. Det er rørleggeren i stor grad som er vår representant der ute, sier Jarle som legger til at måten rørlegger presenterer løsningene på, er viktig for forståelse for hvor mye det koster og hvor lang tid rehabilitering av baderom kan ta.

Det er forskjell på hvordan kunden og installatøren ser hverandre

- Vi vet at kunden har blitt mer observant. De aller fleste forbrukere ønsker å betale mer dersom produktet og tjenesten gir varig, kvalitetsmessig verdi, påpeker Ørnebo. 

Denne trenden har økt vesentlig etter pandemi, inflasjon og usikkerhet i økonomien. Allikevel føler rørleggerne at det er tryggest å tilby kunden en rimeligere variant i håp om at det er lettere å selge opp i etterkant. Over 65% av rørleggerselskapene praktiserer denne form for tilbud med tilvalg, kommer det frem i undersøkelsen. 

- Baderomssluket er kanskje den viktigste tekniske installasjonen og samtidig har en sterk visuell designmessig effekt. Rørleggeren mener at designsluk i dag er for dyrt til at det kan bli standard på lik linje med vegghengt toalett. Det betyr igjen at kombinasjon produkt, medgått tid og varighet på baderomsløsningen bør være i større bevissthet hos rørleggeren når de presenterer løsninger til sluttforbrukeren, påpeker Ørnebo. 

- Rørleggeren har nok rett i at kunden ofte er i tvil om type baderomsløsningen de ønsker seg før befaring hjemme eller oppmøte i butikk. Det er veldig forskjell på kundene på dette område. De fleste har forespeilet seg type baderom de ønsker seg basert på inspirasjonsbilder på nettet, eller i sin egen bekjentskapskrets, og føler oftest at de har overvurdert hva de kan få for sitt tenkte budsjett. 

Fagmannen har tillit og kunden tenker helhet

I undersøkelsen kommer det frem at rørleggeren føler de blir lyttet til og er gode på å veilede kundene. Kundene er ikke spesielt krevende når de blir foreslått beste og mest praktiske løsningene. De etterspør veiledning og har tillit til det som blir presentert.

Det er ikke lenger slik at kundene er mest opptatt av fliser og innredning. De tenker helhet og konsept. Funskjonalitet står øverst, mens bevissthet rundt energiøkonomifisering på badet kanskje ikke er så viktig som en skulle tenke seg.

Kundene har litt urealistisk forventning til hva et bad koster, eller hva de får for pengene. Samtidig har de ofte urealistiske tanker om tiden det tar til ferdigstillelse.

- Når det gjelder tekniske installasjoner så synes ikke kundene å være helt klar over praktiske ting som hvor sluket bør stå. Selv om det i mange rehabiliteringer har begrensninger, så er tankene på hvor lett eller vanskelig å flytte dusjsonen i liten grad i kundens bevissthet, sier Ørnebo.

Kunden overvåker i liten grad

Til lovendringen om innleid arbeidskraft eller generelt om innleie føler ikke rørleggerbedriftene at kundene bryr seg i stor grad om dette. 

Kunden er heller ikke i nevneverdig grad opptatt av dokumentasjon før selve arbeidet er ferdig utført. Det samme gjelder innholdet i fakturaen. Kunden er i størst grad opptatt av at sluttbeløpet samsvarer i stor grad med tilbudet først mottatt.

Det er fremdeles velvære og at det skal være lett å vedlikeholde, som er av høy prioritet hos kunder. Sammen med funksjonalitet og lang levetid investeringen. Det  er fremdeles kvinnene som mener mest om design og interiør, kommer det frem i markedsundersøkelsen. 

- Det er vanskelig å konkludere entydig i et fragmentert marked, men at signalene er forholdsvis tydelige, er interessent sier Jarle, som tenker at det er mye å lære for en produsent som Purus av alle tilbakemeldinger som mottas fra installatørene.