Jan Gøransson er daglig leder i Purus Joti / BLS Norge. Han deler noen refleksjoner om markedet og fremtiden. Våtrom med ensidig fall mot designsluket, er en stor del av denne utviklingen.
 
Gøransson har lang erfaring fra bransjepolitikken. Han har blant annet vært styreleder i VVP-foreninga, norsk byggkeramikforening og Fagrådet for våtrom.
Men Gøransson har mer å markere enn sine mange bransjepolitiske år. Han feirer i år også sin 40 års bryllupsdag; rubinbryllup.

Les også om hans Jan Gøransson sin reise fra han ble lærling i 1973.
Jan Gøransson i Birmingham, der han hadde ansvaret for salgsselskapet i UK, Purus LTD. Videre har Gøransson også fått utvidet ansvar innen BLS konsernet. Han hadde i mange år, frem til nylig, ansvaret for alle Purus selskapene i Europa, og satt også i konsernledelsen disse årene.
Jan Gøransson i Birmingham, der han hadde ansvaret for salgsselskapet i UK, Purus LTD. Videre har Gøransson også fått utvidet ansvar innen BLS konsernet. Han hadde i mange år, frem til nylig, ansvaret for alle Purus selskapene i Europa, og satt også i konsernledelsen disse årene.

Underskudd og lite lønnsomme produkter

Da Gøransson ble daglig leder i Joti i 2003, måtte han trimme organisasjonen for å gjøre noe med underskuddet på 2,5 millioner kroner. Salg av radiatorer og støpejernsrør var for lite lønnsomt. Gøransson satte derfor en bråstopp for det. 

Og det er egentlig her historien begynner; Gøransson så at det var muligheter for sluk. Dette var en del av markedet som hadde stort potensiale – og ingen hadde ennå gjort noe med det. 

– I 2004 lanserte vi et nytt plastsluksortiment og bygget en merkevare rundt det. Vi fikk plutselig noe interessant å snakke med kunden om, sier Gøransson.

I 2009 kom første generasjons Purus-Line. Senere ble den videreutvikla i tre prosesser.

Underskuddet ble snudd og i 2004 hadde bedriften allerede 3 millioner kroner i overskudd. I toppåret i 2021 ble omsetningen på 140 millioner kroner, med en markant større inntjening enn de første årene. Mye at dette kan tilskrives satsningen på sluk. I tillegg var det naturligvis medvirkende at de kuttet ut området med radiatorer og støpejernsrør som ikke hadde lønnsomhet.

Purus Joti har nå rundt 80 prosent av totalomsetningen i Norge på boligsluk. 

– Dette er et viktig område som vi fortsatt har mulighet til å vokse på. En stor del av dette, er å spre budskapet om hvordan man kan konvertere fra tradisjonelle sluk, sier Gøransson.

Sluk ble en gavepakke

– Det ble en gavepakke å selge fine sluk. Nå kunne vi plutselig selge sluk til 2000 kroner istedenfor 200 kroner. Og kunden var villige til å betale for denne prisøkningen fordi de slapp å stå på sluket, sier Gøransson.

Han nevner at særlig damene svarer i undersøkelser at de verdsetter å kunne stå på flisene i dusjen, fremfor det å stå på et sluk. Følgelig har denne fordelen blitt et viktig salgspunkt.

Stor motstand blant rørleggere flest

– En av utfordringene i starten, var at så å si ingen rørleggere trodde at de kunne selge så kostbare sluk, sier Gøransson. 

Det holdt ikke at kunden var fornøyd. Det gjenstod altså en jobb for å overbevise den jevne rørlegger i gata. 

Det var et dårlig salgsargument å si at «her kan du få ensidig fall». Utsagnet er kjedelig og vekker liten interesse. Det måtte vris litt på og det var behov for et konkret eksempel. Rundt 2010 og 2011 kom BLS Norge med et sannhetens ord som forandret perspektivet en gang for alle.

– Når naboen til din kunde faktisk har fått et moderne sluk og din kunde er på besøk og ser det, kan det hende at kunden din bli misfornøyd. For uansett hvor god jobb du har gjort med sluket, har du ikke gjort et ensidig fall med et moderne sluk, sier Gøransson.

Ikke noe one-man-show

Gøransson beskriver byggingen av Purus og Joti som en god reise som har ført til en av de sterkeste merkenavnene i rørleggerbransjen. 

– Vi har fått mange positive tilbakemeldinger. Men dette er ikke et one-man-show. Jeg har hatt god støtte og hjelp fra teamet og kollegaene. Vi har dratt dette lasset sammen, sier Gøransson.

Videre forteller han at en av de viktigste produktfordelene på slukene deres, er stål klemringen. Den er utviklet for ikke å stresse membran. Setet er mye lavere og overgangene enklere enn tidligere.

– Sluk ligger i gråsonen mellom bygg og VVS der vi må tilpasse våre produkter til et innstøpt produkt. Den store utfordringen å få dette enklest mulig for å unngå lekkasje rundt sluket, sier Gøransson.

Tøffe forhandlinger er viktig for et godt samarbeid

Gøransson forteller at for BLS Norge har det vært viktig å være «herre i eget hus». Med det mener han at de har vært ganske tøffe i forhandlingene med grossistene og rørleggerne.

– Vi har blitt nødt til å si opp avtaler for å kunne endre vilkårene. I motsatt fall blir bare eksisterende avtaler videreført. Og da blir det heller ingen endringer, sier Gøransson.

Han håper at dette ikke blir oppfattet som vanskelig og arrogant, men tror at samarbeidet fort vil lide om maktforholdet ikke er noenlunde jevnt. Gøransson nevner at denne maktkampen mellom grossister og produsenter nå er i ferd med å bedre seg. 

Rørleggerkjeden har nå fått større makt med konsolidering av innkjøpsordninger.

– Akkurat nå er markedet inne i en dårlig periode, med høyere renter, energipriser og matpriser. Byggeaktiviteten er lav og det virker som folk velger å sitte på de pengene de har en periode, avslutter Jan Gøransson, daglig leder i Purus Joti / BLS Norge.