KLP Eiendom er et av Nordens største eiendomsselskaper som utvikler og forvalter kontorbygg, kjøpesentre, hoteller, tomter og prosjekter i flere av Skandinavias største byer. 

Selskapet har ca. 170 ansatte og eier over 2,3 millioner kvadratmeter eiendom, med en eiendomsverdi på drøye 93 milliarder kroner. 

KLP Eiendom er også miljøsertifisert etter ISO 14001 og ISO 9001 og dette sammen med høyt fokus på kvalitet og kompetanse er i stor grad styrende for vårt valg av leverandører og samarbeidspartnere. 

- Her ser vi at FLOW selskapene samsvarer bra med disse grunnkriteriene og vi ser frem til å samarbeide med en profesjonell og aktiv teknisk leverandør, sier Jostein Bratten, Teknisk sjef region Oslo, i en pressemelding..

KLP kjører alle bygge- og vedlikeholdsprosjekter i egen regi og det daglige tilsynet av eiendommene utføres av egne ansatte. Hver eiendom har et eget team, som er der for å gjøre hverdagen til leietakerne bedre og enklere. 

For FLOW som leverandør handler det nå om å møte forvalternes behov i hverdagen med god tilgjengelighet, raske tilbakemeldinger, faglig rådgivning og fornuftige løsninger. Yte topp service med andre ord.

- Med bakgrunn i våre kjerneverdier kompetanse, kvalitet, innovasjon og gjennomføring, er vi trygge på at dette samarbeidet vil gi stor verdi for begge parter og vi takker for tilliten vist oss av KLP Eiendom, avslutter Salgs -og markedsansvarlig Joakim Arnesen.