- Vi er veldig fornøyde med Idriz. Han er aldri borte fra jobb, kommer alltid tidsnok og er svært lærevillig. Han er kanskje den av våre lærlinger som har blitt raskest selvstendig. Vi er veldig positivt overrasket, sier Jørn Ove til VVSforum.

Saken fortsetter under bildet:
Assemblin Jørn Ove + kollega-1.jpg

Bilde: Driftssjef Jørn Ove Kynningsrud  og prosjektleder Martin Johansen har hovedansvaret for prosjektet på Kringsjå. 

Idriz Bajal ser vi er en fornøyd rørlegger på rett plass.
Idriz Bajal ser vi er en fornøyd rørlegger på rett plass.

Et supplement til den tradisjonelle utdanningen

K2 Utdanning er landets eneste privatistskole med praktisk/teoretisk rørleggerutdanning for voksne. Her kan du du ta rørleggerutdanning på dag- eller kveldstid selv om du ikke har erfaring fra yrket. Gjennom deltidsutdanning får studentene både teoretisk og praktisk opplæring, og det legges opp til at man underveis eller etter utdanningen kan søke jobb som hjelpearbeider eller lærling  hos en rørleggerbedrift. Etter ett års utdanning ved K2 kan man gå opp til privatisteksamen i fagteori, tilsvarende pensum etter Vg2 i skolen. Fullført praksistid i rørleggerfirmaet gir rett til å melde seg opp til svenneprøven for rørleggere.

Idriz forteller at han droppet ut av videregående og jobbet blant annet på et lager, et dekkverksted og som selger, innen han fant tiden moden til å få seg en meningsfull yrkesutdanning. 

- Flere av mine venner jobber som rørleggere, og har fortalte mye positivt om yrket. Jeg kunne også tenke meg å bli rørlegger, og fant ut at det var en vei inn som privatist hos K2. Et valg jeg er veldig glad for at jeg tok. Jeg stortrives både med opplæringen og med yrket, og jeg er blitt tatt veldig godt imot her hos Assemblin. Jeg kunne ikke hatt det bedre, sier en entusiastisk, ny rørlegger idet han skrur opp klammer for avløpsrørene han skal legge

En god framtid som rørlegger

Ole Larmerud, æresmedlem og tidligere opplæringsansvarlig i Rørentreprenørene Norge, er fagansvarlig for rørfaget hos K2. Han forteller at det er et tøft opplæringsløp med både teori og praksis elevene skal gjennom, som krever både høy motivasjon og stor egeninnsats. Pensum tilsvarer fagteorien til rørleggerfaget på videregående skole. 

- At våre studenter har ett års teori- og praksisutdanning før de skal opp til privatisteksamen, framfor de som bare har vært ute i praksis før svenneprøven, gjør dem kapable til å kunne gjøre nytte for seg fra første dag ute i bedriftene. 

Ole berømmer Idriz for hans møte å tilnærme seg faget på, og er ikke i tvil om at han har en god framtid som rørlegger. 

- Og jeg må gi skryt til Assemblin for hvordan Idriz er blitt tatt i mot. Her er han likestilt med de øvrige lærlingene, blir sett og respektert. Assemblin er en foregangsbedrift i forhold til hvordan de rekrutterer fagarbeidere i egen organisasjon. Trolig en av landets beste!

Saken fortsetter under bildet:
Assemblin - Ole + Idriz-1.jpg

Bilde: Ole Larmerud som er lærer ved K2-urdanningen og Idriz Balaj, har fulgt hverandre tett de siste årene. 

Avhengig av egenrekruttering

- Å sørge for tilstrekkelig rekruttering av fagarbeidere er en utfordring både for oss og rørleggerbransjen generelt. Vi er helt avhengig av å rekruttere via lærlingordningen, sier Jørn Ove Kynningsrud. 

- Og skal vi tiltrekke oss de dyktigste lærlingene, må vi vise at vi også tar vare på dem og satser på dem. 

At Idriz har en annen vei inn i faget enn den tradisjonelle, og har et annet løp fram til fagprøve enn via opplæringskontorene, mener han er helt uproblematisk. 

- Det viktigste for oss, er at vi får motiverte og lærevillige folk som brenner etter å bli gode fagarbeidere. Vi behandler alle likt, og Idriz har som sagt gjort et svært godt inntrykk. At hans relasjon til læreren Ole er veldig tett og god, utgjør også en trygghet for både Idriz og oss. 

Når tiden er inne, vil Idriz gå opp til privatisteksamen. Det er bedriften og Idriz sammen som finner ut når tiden er moden for å avlegge prøven, opplyser Larmerud.

Spennende prosjekter

Som hjelpearbeider hos Assemblin, får Idriz «brynet seg» på flere ulike prosjekter. Ett av dem, er rørleveransen til tredje byggetrinn av Kringsjå studentboliger. Det omfatter 530 studentboliger fordelt på syv nye bygg, med opsjon på et åttende bygg med 36 leiligheter. Assemblins kontrakt omfatter alle innvendige rørarbeider, inkludert varme, sanitær og sprinkler, og er ett av de største prosjektene  

- Vi var også engasjert av samme entreprenør i første byggetrinn, og kunne prise ferdig tekniske løsninger – ikke bare «spekken» - som ga byggherren store kostnadsbesparelser, forteller Kynningsrud. 

Han berømmer også totalentreprenøren for å dyrke godt samspill mellom de ulike fagene. 

Saken fortsetter under bildet:

Bilde: Lærlingene Emil Andrè Welleberg (25) og Hans Ringdal (27), er også to andre lærlinger som jobber på prosjektet på Kringsjå. - Vi trives utmerket i rørleggerfaget, og hos Assemblin. Ute på prosjekter for vi jobbet med det meste, læringskurven er bratt, men det er bare spennende, sier de. Begge skal opp til svenneprøven i løpet av høsten. 

- Vi ligger et halvt år foran framdriftsplanen, takket være valg av smarte løsninger, god prosjektledelse, fremragende rørleggere og motiverte lærlinger, og sånne som Idriz. 

For tiden har boring av energibrønner et ekstra fokus for den tekniske entreprenørbedriften. 

- Vi har boret to hull og foretar termiske undersøkelser for å sjekke hva vi får ut av fjellet. Det er prosjektert med 32 borehull, men håpet er at vi kan få det godt ned på 20-tallet. Grunndataene så langt er veldig lovende. 

- Uansett, vil vi vente med resten av boringen til etter sommerferien, da dette arbeidet naturlig nok medfører en del støy og støv.