VB Gruppen har gjennom mange år opparbeidet seg et godt fotfeste i forsikrings- og skademarkedet, og som del av overgangen til et nasjonalt konsern intensiveres satsningen på forsikring ytterligere.

– Vi har opparbeidet oss en tydelig posisjon i forsikringsmarkedet gjennom flere år, og når vi nå blir et nasjonalt konsern kan vi utvikle og profesjonalisere tjenestetilbudet vårt på en enda bedre måte enn tidligere. Denne strategiske samarbeidsavtalen viser at arbeidet vi har gjort bærer frukter, og vi gleder oss enormt til å samarbeide med Storebrand, som er et av Norges aller største forsikringsselskaper, sier Morten Erichsen i en pressemelding, Leder Proffmarked i VB Gruppen.

Med avtalen får Storebrand på plass en landsdekkende samarbeidspartner, som gjør det mulig å jobbe strategisk med fokus på effektive og gjenkjennbare prosesser.

– I Storebrand er vi opptatt av å ha gode relasjoner med leverandørene slik at vi kan arbeide aktivt sammen for å skape de beste opplevelsene for forsikringskunden. Vi skal samtidig ha bærekraftige og kostnadseffektive prosesser og avtalen med VB Gruppen vil helt klart bidra til å optimalisere våre skadeoppgjør og å styrke kundeopplevelsen. Vi ser frem til å jobbe videre med VB Gruppen for å implementere avtalen godt inn i våre forsikringsskader, forklarer Alexander Asbjørnsen, Chief Procurement Officer i Storebrand Forsikring.

Nå starter de to partene arbeidet med å detaljere opp og planlegge samarbeidet

– Vi begynner arbeidet med å planlegge utrulling nasjonalt og integrering de neste ukene. Vi ønsker å starte en pilot for samarbeidet i bestemte regioner på andre siden av sommerferien, med en plan om full utrulling nasjonalt i løpet av 6 måneder. De neste ukene og før sommerferien skal vi legge en god utrullingsplan og se nærmere på samarbeidet lokalt, forklarer Erichsen.