Roar Foss er butikkleder og markedsansvarlig i Askim Mysen & Rør og forteller til VVSforum at de har funnet sin plass i markedet, der de klarer å tilby det kundene ønsker samtidig som de klarer å beholde en god lønnsomhet i et presset marked.

– Vi hadde en økning i omsetning på 12 prosent fra 2021 til 2022, som i 2022 endte på 18 millioner kroner. Så langt i år har vi økt omsetningen med ytterligere 10 prosent i forhold til fjoråret, sier Foss.

Tilpasser seg nye trender fra sluttkunde

– Den største endringen for vår del nå er at de fleste av våre sluttkunder kommer til oss via egen rehabilitering av bad eller via prosjekter som våre håndverkskunder administrerer, sier Foss.

Askim Mysen & Rør rehabiliterer omtrent 120 bad hvert år og har en egen prosjektavdeling for bolig som administrerer tilvalg av leiligheter og eneboliger i et relativt vidt område.

I tillegg til det som skjer i butikken, knytter Askim Mysen & Rør til seg eksterne håndverkere som i neste omgang gir kunder til dem. 

– Det er få privatkunder som setter i gang en egen prosess for å gjøre ting på badet selv. Kunder gjør heldigvis ikke ting selv. Det er det som gjør serviceavdelingen gående, sier Foss.

Han forteller videre at de har åtte rørleggere som stort sett er ute på serviceoppdrag. Og selv om noen fortsatt kjøper toaletter, kraner og dusjer, er det ikke det rene salget over disk de tjener på. Den delen av inntektsgrunnlaget har blitt stadig mindre. 

Og selv om mange nye kunder kommer via nettverket med håndverkere, fører også dere egne 160 ansatte til en stor andel nye kunder.
– Jeg opplever kundene som prisbevisste, samtidig som de i stor grad lener seg på vår kompetanse og trygghet, sier Foss.   

Konkurransesituasjonen

Og når det gjelder nettbutikker, Megaflis og de store byggevarekjedene, har faghandelen et ess i ermet.

– Konkurransen kommer fra alle kanter, men vi velger å fokusere på å tilby god servicegrad og gi kunden en god opplevelse, fremfor å grave oss ned i konkurranseaspektet. Det har jo tross alt vært ganske konstant de siste årene, sier Foss.

Han merker at service og kunnskap er viktigere enn før med tanke på at varene ofte kan kjøpes billigere et annet sted. 
– Det er en trygghet i å velge kompetanse og høy servicegrad er derfor viktig. Vi har stor konkurranse på alle områder, men ser at vi kan spille på kompetanse, trygghet og garantiordninger, sier Foss.

Enkel oppskrift på en god fremtid for faghandelen

Siden Askim Mysen & Rør allerede klarer seg godt, selv om bransjen er under press, har de følgelig ingen store ambisjoner om å endre måten de driver butikk på.

For at faghandelen generelt skal fortsette å være konkurransedyktige i fremtiden, tror Foss det særlig er viktig å fokusere på fire ting.

 

Kompetanse, trygghet, fremsnakk og en presentabel butikk

– Vi må snakke bransjen opp istedenfor ned, sier Barbro Sørlie og Roar Foss.

I tillegg vil kunden fortsette å trenge faglige råd. Og det får de ikke overalt.

– Med mulighet til å tilby kompetanse og trygghet, stiller vi fortsatt sterkt i konkurransen mot de som bare kan tilby billige varer, sier Foss.

Og når det gjelder VVS-butikk og hvor synlige VVS-produkter til badet skal være, har Foss bare en kommentar.
– Det er viktig å ha en ryddig og presentabel butikk, avslutter Roar Foss, daglig leder i Askim Mysen & Rør.