Selskapet leverer sanitær-, varme-, kjøle-, sprinkler- og ventilasjonsanlegg til boliger, næringsbygg, skoler, sykehus og rehabiliteringsprosjekter. Hovedbasen ligger på Slitu i Indre Østfold, med har nylig opprettet avdelingskontor på Romerike. 

Må ha fleksibilitet i arbeidsstyrken
Berger viser til bedriftens kurve over omsetning og kurve over ansatte de siste årene, som ikke følger hverandre slavisk. Årsaken er innlysende, og gjelder for hele bransjen, mener han: Det handler å kunne levere også i perioder hvor arbeidstrykket er som størst.

- Grunnen til at vi får arbeidstopper, er at vi brått får 2 prosjekter - eller kanskje 3 eller 4 - samtidig, i tillegg til at det er topper også i de enkelte prosjektene. Og i de toppene trenger vi gjerne litt ekstra hjelp, som er hele greia med innleie, understreker Helge Berger. 

Nettopp ved å ha denne innleiemuligheten, har Askim & Mysen Rør kunnet påta seg større oppdrag og jevnlig ansette flere. Myndighetenes ønske om innleieforbud gjennom bemanningsselskaper, mener han vil ramme dem brutalt.    

- Så langt har vi turt å hente inn ekstra arbeidskraft og kompetanse ved behov, men vi er veldig skremt over de signaler som nå kommer om et forbud, og med trusler om dagbøter og annen straff som vil skape store problemer for oss. 

- Resultatet er at vi kommer til å få en fallende kurve for antall faste ansatte, fordi omsetningen aldri kan overstige det vi selv klarer å utføre. Med fallende omsetningskurve, får vi naturligvis samme kurve på grafen over antall ansatte. 

5 prosent innleie
Berger påpeker at innleie handler om å dekke opp for sykdom og karantene og behovet for spesialkompetanse - i tillegg til å kunne håndtere toppene. Og det utgjør ikke mye, påpeker han. 

- I 2021 leide vi en for snaut 5 millioner kroner - 10.000 timer, som utgjør 6 årsverk. Det vil si 5% målt i forhold til arbeidsstokken vår. Så når arbeidsminister Hadia Tajik sier at det er massivt innleie i Viken med opp mot 40%, så snakker hun ikke om oss. Vi leier inn bare noen få ved behov, så slike tall kjenner vi oss ikke igjen i. Men likevel vil vi bli rammet knallhardt ved et forbud. 

- Vi mener det allerede er allmenngjort tariff i byggebransjen, og vi får ikke lønne medarbeidere lavere enn tariffavtalen. I tillegg er vi styrt av vikarbyrådirektivet. Det vil si at innleide skal ha minst samme lønn som våre egne ansatte. Derfor mener vi at de reglene ivaretar de innleide på en god måte og får skikkelig betalt for godt arbeid. Men problemet er at det er jo så mange som lurer unna, uten at myndighetene tar tak i det. Så i stedet for å håndheve disse reglene og ta tak i de kjeltringene som er der ute, skal de heller straffe oss alle.

- Vi er en småbedrift og forholder oss til arbeidsmiljøloven 14.9, som sier at du kan ha maksimum 15% midlertidige ansatte. Mens de bedriftene som har tariffavtale, kan leie inn ubegrenset volum. De kan ha 10 stykker ansatt med tariffavtale, og så kan de leie 100 bare noen gjøre en avtale med en lokal tillitsvalgt. Det er de som står for det store volumet av innleide! 

- Så hvis hun sier at det er 40% innleid i Oslo som nå, så går det kanskje ned til 35% med de nye rammebetingelsene. Fordi det store volumet fortsetter jo gjennom de som har inngått tariffavtale, pluss de som ikke bryr som om reglene i det hele tatt. 

Like vilkår for alle
Bedriften står sterkt på at om de skal ta ned omfanget innleie, må de gjøre det likt for alle; uavhengig om det er inngått tariffavtale eller ikke. Og ikke minst alle trenger en innleiekvote for å håndtere disse arbeidstoppene som hele byggebransjen opplever i perioder. 

- Eksempelvis kan man leie inn maks opp til 15 20% ut over egen stab, ikke mer. Da er du konkurransedyktig, har forutsigbarhet og danner grunnlag og motivasjon for ytterligere vekst - i stedet for avvikling. I tillegg må det kombineres med strenge straffer på brudd på vikarbyrådirektivet og allmenngjøring av tariffen. Så enkelt kan det løses, og det vil gi like forhold for alle. Nå virker det som at dette mest handler om å rekruttere medlemmer til fagforbundene enn å bygge landet vårt på best mulig måte. 

- Det henger ikke på greip at Tajik sier at man skal ha med antallet innleide samtidig som hun beskytter de som har inngått tariffavtale. Det er veldig motsigende, da det er de som driver antallet opp, gjentar han for å understreke hvordan dette vil slå ut. 

- Og på grunn av at det kan bli totalforbud i Oslo, tør vi ikke å takke ja til prosjekter der som kanskje skal i gang om et år. På den måten er denne galskapen allerede i ferd med å ramme bransjen, forteller driftsleder Ingar Heer. 

Midlertidig ansatte er ikke løsningen
Heer forstår heller ikke logikken på at det åpnes for økt bruk av midlertidig ansatte. 

- Hvordan skal vi få tak i rørleggere som vil være midlertidig ansatte så lenge det er knapphet på faglærte. Eller om vi skal begynne å permittere i perioder med lite arbeid, da kommer de i hvert fall til å finne seg andre arbeidsgivere, sier han retorisk. 

- Ikke er det lett å få innleide til å signere fast ansettelse, heller, selv om vi satser stort på lærlinger og ønsker å være en god og attraktiv lærebedrift, supplerer Tollef Berger. 

- Vi har ansatt 25 stykker siden i fjor sommer, takket være etableringen på Romerike, men har behov for å bygge opp staben ytterligere. I dag har vi 10 ledige stillinger liggende ute, både på ingeniører, prosjektledere og rørleggere, men det er nesten umulig å få tak i kvalifiserte folk og det utdannes for få. En situasjon som vil forverre seg ytterligere om vi må utestenge god arbeidskraft fra andre land. 

- Det blir også argumentert for at bransjen i Norge kan leie inn av hverandre. Men slik det er nå, er det mangel på arbeidskraft her til lands, så det er ingen til overs! Det er noe av utfordringen som må tas med før det besluttes noe som forverrer situasjonen ytterligere. 

                                         Få siste nytt, meld deg på VVS forums nyhetsbrev her​​

Ønsker ikke fast ansettelse
De påpeker også at de har innleide i bedriften her som har bedre vilkår enn deres egne ansatte, eksempelvis gratis reise hjem. 

- Vi er ikke imot at innleiemarkedet reguleres og strammes inn. Men vi trenger kvoten av innleie for å klare å være fleksible når behovet melder seg. Så lenge vi har mulighet til å fylle opp med arbeidskraft via bemanningsbyråene har vi den fleksibiliteten. Og de har det bra og trives med det. Det er dumt å forsøke tvinge dem til å bli ansatte, da resultatet vil bli at de ikke kommer til landet. 

- Politikerne må forstå at det finnes andre kulturer enn vår, som skal helst jobbe i nabolaget der vi bor. Andre vil reise ut i perioder og tjene godt for å få det bedre for seg og sine i hjemlandet. Det perspektivet klarer man tydeligvis ikke å ta inn over seg. Og om politikerne kjenner så dårlig til bransjen, må de i hvert fall lytte til den!