– Vi jobber med komplette teknologiske løsninger som ivaretar både byggeier og leietakers interesser når det gjelder energi, miljø, økonomi og brukertilfredshet. Vi er til enhver tid oppdatert på markedssituasjon, spesielt innen teknologi, og vurderer hele tiden den teknologi som er tilgengelig for å sikre de beste løsningene for kundene. At vi besitter markedsledende kompetanse og stor kapasitet på en komplett verdikjede innen forvaltning av eiendom i hele Norge gir oss en stor fordel, sier Thomas Marstrand, leder i avdeling for eiendomsforvaltning i Kjeldsberg Eiendomsforvaltning.

Nå har Kjeldsberg Eiendomsforvaltning inngått forvaltningsavtaler som gir både utleier og leietaker fordeler av investering i teknologi.
– Gjennom KPI-baserte forvaltningsavtaler sikrer vi riktig fokus i drift og forvaltning av eiendommen, og bidrar samtidig til at man gjør de riktige investeringene i systemer, teknologi og energieffektiviseringstiltak. Vi ivaretar da dagens og fremtidige krav til bærekraft og leietakers behov. Ved utfordringer med finansiering av teknologi bistår vi også huseiere med å finne modeller som sikrer gevinst både for dem og deres leietakere.

– Finansieringen av byggteknologi er en utfordring på grunn av kortere løpetid på leiekontraktene, og leietakernes krav til høyere fleksibilitet og kvalitet. Tidligere har huseier alene måtte stå inne for slike investeringer, men vi ser nå i økende grad at leietaker gjerne er med på investeringer som bidrar til mer bærekraftige bygg og høyere brukertilfredshet. Investeringene kan også ofte finansieres gjennom reduserte energikostnader.

Økte krav og fokus på bærekraft

Marstrand forteller at man i løpet av de siste årene gradvis har opplevd større og større fokus på bærekraft, både fra huseiere og leietakere.

–Vi mottar flere og flere henvendelser knyttet til energikartlegging, energimerking, bærekraftrapportering og miljøsertifiseringer og opplever at det fra huseiere er et stort ønske om å gjøre nødvendige tiltak for å forbedre seg innen bærekraft. Det er ikke lengre kun fokus på økonomi, men også energiforbruk, inneklima og generell brukertilfredshet. Det åpner da muligheten for å tenke annerledes om drift- og forvaltningstjenesten.
Selskapet bygger nå finansieringsmodeller som sikrer at huseier og leietaker har felles interesse av investeringer i teknologi som bidrar til mer bærekraftige bygg.

– Vi knytter våre modeller for drift og forvaltning av eiendommen opp mot huseiers ambisjoner for bærekraft og kvalitet og sikrer merverdi for alle parter, inklusive leietakerne. 

KPI-baserte avtaler

Han får støtte av kollega Sondre Leonhardsen, leder i avdeling for bærekraft og teknologi.

– Allerede i dag har vi KPI-baserte avtaler som bestemmer vårt honorar i forhold til oppnåelsen av målene som er satt, eksempelvis energiforbruk. Det stiller noe større krav til hvordan avtaler utarbeides og innebærer ofte noe lengre prosesser for å finne frem til de beste modellene for den enkelte kunden Siden kundene forstår at dette er gunstig for begge parter jobber vi med å overføre eksisterende avtaler. Vi har jobbet med slike kontrakter en stund og ser at de blir mer og mer aktuelle. Vi tilbyr blant annet energitekniske installasjoner hvor leietaker kun betaler for den energien som blir produsert.

– For kundene våre handler det om å bygge tillit og at vi blir honorert på det vi faktisk leverer. Om avtalen beskriver en reduksjon av energiforbruket til et spesielt nivå, og dette oppnås, vil det være vinn-vinn for begge parter. Jeg tror slike avtaler er veien å gå for å finansiere bærekraftig drift og forvaltning av eksisterende bygg, avslutter Leonhardsen.

Kilde: ITBaktuelt.no