– Kommisjonen har valgt å gjøre et ganske modig grep ved å inkludere naturlige kuldemedier i forordningen, sier Espen Rønning, fagsjef i VKE. Men det er viktig at opplæringen for naturlige kuldemedier fokuserer på andre områder enn dagens sertifisering, spesielt vil risiko og sikkerhet være viktigere enn tidligere.

Forslag til ny forordning
Forordningen gjelder alle personer og bedrifter som utfører arbeid på følgende utstyr:

  • Stasjonære kuldeanlegg
  • Klimaanlegg og varmepumper
  • Organisk Rankine-sykluser (ORC)
  • Kjøle- og fryseenheter på kjøle- og frysebiler og -hengere
  • Kjøle- og fryseenheter på varebiler, intermodale containere og togvogner

Reguleringen gjelder de som utfører installasjon, service, vedlikehold, tømming av kuldemedium og/eller lekkasjekontroll på dette utstyret.

– Det er viktig å huske at forordningen definerer arbeidsoppgaver som installasjon, service, vedlikehold og tømming av kuldemedium kun dersom man bryter kuldekretsen. Så installasjon av en hermetisk varmepumpe vil ikke rammes av denne forordningen dersom man kun kobler til væskesiden, presiserer Rønning.

Forslag til nye sertifikater kan sees i tabellen under:

Nytt sertifikatAktivitetKuldemediumErstatter
AAlleHFO, HFK og hydrokarbonerKategori I og II
BAlleCO2Ny
CAlleNH3Ny
DTømming av kuldemedium< 1 kg HFK og HFOKategori III
ELekkasjekontrollHFK og HFOKategori IV

Det vil som tidligere være krav sertifisering også for bedrifter, der må bedriften kunne vise at man har nok ansatte med sertifikat til å gjennomføre forventet arbeidsvolum og at man har nødvendig utstyr og prosedyrer for å gjennomføre de aktivitetene man ber om sertifisering for.
En spennende endring fra tidligere forordning er at man nå har foreslått at myndighetene i landene for forordningen gjelder kan unnta kandidater fra å måtte gjennomføre eksaminering dersom det allerede er bevist at kandidaten har de påkrevde ferdighetene og kunnskap.

– VKE mener at dette er en gylden mulighet til at kandidater med fagbrev skal få en tilpasning av myndighetene slik at de lettere kan få tatt sertifiseringen, sier Espen Rønning. Hvordan vi skal få til dette må vi diskutere med Miljødirektoratet etter at forordningen er godkjent i EU og Norge skal implementere reglene.

La din stemme bli hørt!
VKE samarbeider med den europeiske organisasjonen for kuldeentreprenører, AREA, om å sende inn et høringsinnspill. Kommisjonen har allerede, etter tett dialog med AREA, gjort endringer på sitt opprinnelige utkast. I tillegg kommer VKE til å sende inn et høringsinnspill sammen med Norsk Varmepumpeforening (NOVAP), for å legge litt økt trykk på kommisjonen.

Punkter VKE og NOVAP tenker å spille inn til kommisjonen:

  • Sertifikat D bør kunne jobbe med større fyllingsmengder slik som tidligere, altså opptil 3 kg HFK og 6 kg dersom det er et hermetisk anlegg
  • Det bør være unntak fra forordningen om sertifisering for personell som kun utfører hardlodding og sveising ved legging av rør, såfremt det er en person med sertifikat som har ansvar for og følger opp arbeidet

– Vi ønsker gjerne å få innspill til høringen, men svarfrist er allerede 10. juni, så de må komme ganske fort, sier Espen Rønning.

Ikrafttredelse og implementering
Det er forventet at forordningen blir godkjent ganske raskt, dette er kun en gjennomføringsforordning hvor det ligger sterke føringer fra selve f-gassforordningen. For Norge sin del må vi avvente at f-gassforordningen blir tatt inn i EØS-regelverket.

– Det er fremdeles uklart hvor fort dette kan skje og vi vet at norske myndigheter er ivrige på å få implementert regelverket. Men vi forventer ikke mye bevegelse på denne siden av nyttår, avslutter Espen Rønning.

Selve høringsforslaget kan man finne her