- Servicemarkedet er ikke like følsomt for konjunktursvingninger som prosjektmarkedet. Servicekundene har allerede ferdig oppførte bygninger som må driftes og vedlikeholdes, og satsingen vår på salg av service- og rammeavtaler de siste årene har gitt oss et solid fundament for driften, sier Torgny Volden i en melding.

- Når folka våre i tillegg leverer førsteklasses arbeid og topp service og kundebehandling, betyr det at vi også klarer å beholde kundene gjennom flere avtaleperioder. Vi fikk nytegnet så å si alle avtaler som utløp i 2022. Det er nesten helt unikt, og sørger for at vi har stabile og forutsigbare inntekter i mange år framover. Samtidig betyr tilførselen av nye kunder og avtaler at vi får stadig mer å gjøre. Nå var tiden moden for å justere organisasjonen til markedet, sier han.

De to kostnadsstedene vil ha en omsetning på rundt 100 millioner (Oslo) og 60 millioner kroner (Romerike). Den nye strukturen innebærer også at sprinkler og boliggass blir lagt under kostnadssted Oslo, mens ettermarked blir lagt under kostnadssted Romerike.

Avdelingssjef Torgny Volden vil ha totalansvaret, og vil lede og utvikle Oslo-markedet ytterligere i tiden framover.