Utdanningsvalg er et obligatorisk fag på ungdomsskoletrinnet og samarbeid mellom skole og næringsliv er viktig for at eleven skal få økt kunnskap og forståelse for arbeidslivet. Besøk i bedrifter gir elevene en større forutsetning og bedre grunnlag for å ta egne utdannings- og yrkesvalg senere i livet.

- Felix og Jonas er 14 år og skal neste år ta viktige valg for videre utdanning og yrkesvalg. og vi fikk gleden av å vise frem kjernen- og noe av bredden til rørleggerfaget for de to nysgjerrige og interesserte ungdommene, sier salgs- og markedsansvarlig i Flow Meisingset VVS 
- Rekruttering av ungdom til rørleggerfaget har hatt en betydelig økning de senere årene, etter år med kritisk lav tilslutning til yrkesfag. Likevel er etterspørselen og behovet for kvalifiserte og kompetente fagfolk fremdeles stor. Det er derfor svært viktig å formidle kunnskapen tidlig til ungdommene, rundt hva det å ta en yrkesfaglig utdannelse egentlig dreier seg om, og de mange mulighetene for fremtidige karrierevalg -enten som mester, ingeniør eller leder, påpeker Arnesen. 

Saken fortsetter under bildet: 

Flow - arbeidsuke-1.jpg
Rørlegger Eirik Flaten lærer villig bort faget til interesserte ungdommer

Begge ungdommene fikk under de tre dagene en allsidig gjennomgang av rørleggerhverdagen: 

Dag 1:
Bestod av et innblikk i administrasjonens hverdag, med sortering av dokumenter og sortering av rørdeler på lageret.
Kanskje ikke det mest spennende, men også en viktig del av driften til en mellomstor rørleggerbedrift i dag.

Dag 2:
Da ble det mer action. Da fikk guttene være med ut på oppdrag og under kyndig veiledning fikk de legge opp varme og kjølerør til et nytt ventilasjonsaggregat. Energianlegg og inneklima er en vesentlig del av vår virksomhet og kanskje ikke det første ungdommene forbinder med rørleggerfaget. Denne dagen fikk vi satt dette i sammenheng med dagens klimautfordringer, økende behov for energioptimaliseringer samt fremtidens integrasjon av styring og overvåking av tekniske systemer.

Dag 3:
Da var det ut på nye oppdrag/eventyr, denne dagen med fokus på sanitæranlegg med installering og isolering av nye vann og avløpsrør, montering av varmtvannsberedere og innbygningstoaletter. Her fikk de erfare hvor mye som faktisk skjuler seg bak veggene i et sanitæranlegg etter dagens standard.

- Oppsummert så var elevene svært fornøyd med å få være med å prøve seg som rørleggere, og de utviste allerede nå som 14 åringer god praktisk forståelse og gode håndverksferdigheter. Vi håper å se dem igjen til fremtidig lærlingplass, og kanskje til sommerjobb i mellomtiden, sier en engasjert Arnesen.