NRK Vestfold melder at bÃ¥de ansatte og innsatte har klaget over dÃ¥rlig luft. Likevel kommer pÃ¥legget om handlingsplan noe overraskende pÃ¥ ledelsen i fengselet. MÃ¥linger de selv har utført de siste Ã¥rene har vist respektabelt CO2-nivÃ¥ pÃ¥ tross av klagene. - Vi mÃ¥ ta ansvar nÃ¥ siden lufta i en avdeling har overskredet det som er normalt for CO2-nivÃ¥et betydelig sier fengselslederen. Kommunelegen i Tønsberg har vurdert ventilasjonen som dÃ¥rlig og uttaler til NRK Vestfold at det er vanskelig Ã¥ si hvor omfattende det vil bli for Sem Fengsel Ã¥ finne et ventilasjonsanlegg som kan sørge for at CO2-verdiene kommer innenfor normen. Det er jo ofte sÃ¥nn at det i gamle bygninger er svært vanskelig Ã¥ fÃ¥ til en tilfredsstillende ventilasjon sier kommunelegen. Kilde:NRK Vestfold