Resultatet ble 663 millioner svenske kroner, som er en økning på 6,2 prosent.

Mens altså lønnsomheten var på litt vikende front i Norge i fjor, så opplevde Bravida at lønnsomheten økte i både Sverige og Danmark i 2011. Alt taler for at 2012 også blir et bra år for Bravida-konsernet. Ordreinngangen første halvår er meget bra.

Det er et meget stort lønnsomhetsfokus og mange store prosjekter som ligger til grunn for Bravidas gode resultat. I tillegg har man vært selektive i forhold til å på ta seg jobber. Prosjekter som har vært preget av risiko har man holdt seg unna. Serveranlegget til Facebook i Luleå trekkes frem som et prosjekt med god inntjening.

- Jeg er glad for at våre anstrengelser har gitt resultater i 2011. Vi har vært offensive og vokst i mange av våre lokale virksomheter samtidig som andre har måttet stramme inn på grunn av at lavere etterspørsel. Spesielt i Danmark har utviklet seg positivt. Der er lønnsomheten økt og ordreinngangen vært stor, sier administrerende direktør og konsernsjef, Mats O. Paulsen i Bravida i en kommentar.