- Med nye materialer og tettere bygg er det viktige enn noen gang å ha god nok utskifting, sier Lars Myhre i Boligprodusentene, foreningen for alle husprodusentene i Norge, som anbefaler sine medlemmer å legge seg 20 % over kravet som det offentlige stiller. 
-Vi regner med at alle medlemmene følger dette og håper ingen anbefaler brukerne å redusere ventilasjonsmengdene, det er å bevege seg inn i ukjent terreng, sier Myhre til vvs-forum.

Nye problemer
Eksempler med heksesot viser tydelig poenget med å ha god nok ventilasjon.
- Særlig det å strupe ned ventilasjonen når boligen ikke brukes, er risikosport. Vi har sett hele boliger bokstavelig talt gå i svart når man kommer tilbake. Ventilasjon er viktigere enn noen gang. Derfor jobber vi mye med å sikre god ventilasjon, gjennom samarbeid med både de som bygger hus og de som prosjekterer og leverer ventilasjonssystemene, sier Myhre til vvs-forum.

Myhre trekker fram både Flexit og Systemair som har lagt seg godt over kravene i sine spesifikasjoner og utøver en praksis i samsvar med Boligprodusentenes syn.
- Det kan hende noen andre leverer underdimensjonerte anlegg, men for vår del er dette stort i fokus. God ventilasjon gir godt inneklima, en av de viktigste egenskapene ved boliger i et land der folk er mye innendørs, sier Myhre.

Bekymret
- Mangelfull ventilasjon burde nok bekymre flere, sier Myhre og peker på at ikke minst byggematerialer trenger utlufting i stadig tettere konstruksjoner. Derfor anbefaler Boligprodusentene 0,6 luftskifter pr time, som er 20 % over det offentlige kravet.

Prosjektering basert på digitale bygningsinformasjonsmodeller (BIM) er et satsningsområde for Boligprodusentene. Foreningen utvikler verktøy og prosesser som gjør det mulig å importere den prosjekterte ventilasjonsløsningene rett inn i BIM-filen. I bygningsmodellen kan man da kontrollere at det er plass til ventilasjonskanalene og man slipper å oppleve på byggeplassen at det oppstår kollisjon mellom bærebjelker og varme- eller sanitærrør.

Etter Myhres mening har eksemplene med heksesot en klar sammenheng med dårlig ventilasjon.
- Det er for lite kunnskap på området og vi ønsker ikke strupet ventilasjon på grunn av energisparing eller andre hensyn før vi kjenner hvilke konsekvenser dette gir. Inneklima og ventilasjon er to sider av samme sak, sier Myhre, som mener prosjektering etter minstekravet kan gå bra, men at dette er for lavt til at Boligprodusentene vil anbefale det..