- Kjøpet føyer seg inn i en rekke nyetableringer og oppkjøp den senere tiden hvor satsning på fagene ventilasjon, automasjon, vannbårne systemer, kjøling og energibruk står sentralt, sier konsernsjef Jon Valen-Sendstad.

- Kjølefaget er en viktig strategisk kompetanse for GK. Med økende energibruk, energipriser, fokus på energikostnader og forurensning er det åpenbart at markedsområdet kjøling er svært interessant både forretningsmessig og sett i sammenheng med våre kunders behov, uttaler Valen-Sendstad.

GK bygger nå opp en avdelingsstruktur med kjøleteknisk kompetanse for å møte disse behovene. Spesialiserte kjøleavdelinger er etablert i Bergen, Haugesund, Ålesund, Asker og Oslo, med planer om flere slike etableringer i fremtiden.

I tillegg til de forretningsmessige aspekter av etableringene innen kuldeteknikk tar GK grep for å bli en større lærlingeaktør innen faget. - Bransjen trenger teknikere og montører i tiden fremover og i samarbeide med bransjeorganisasjonene og utdanningsinstitusjonene vil vi bidra til et landsomfattende tiltak for å øke interessen for kjølefaget, sier Valen-Sendstad.

GK har også etablert seg sterkt innen kuldeteknikk både i Sverige og Danmark og er derfor nå å anse som både kulde-, ventilasjons- og automasjonsentreprenør de fleste steder.