Produktet består av IvarSAT boligmodul og Equimeter hovedmodul og er en ny multifunksjonell enhet for varme og forbruksvann inklusive produksjon av varmtvann samt måling av energi- og vannforbruk i hver enkelt boenhet. En boligmodul er en termohydraulisk enhet, som muliggjør uavhengig drift og distribusjon av varme og varmtvann ved bruk i et sentralt varmeanlegg.

I en boligmodul distribueres varmen fra varmesentralen til boenhetens varmesystem, eller til en varmeveksler som varmer opp forbruksvannet. Til fastsatt temperatur.

I tillegg til å gi en uavhengig drift og håndtering av varme og varmtvann er boligmodulen ideell løsning for hurtig og sikker registrering og rapportering av boenhetens faktiske forbruk av vann og varme.
Alt fra standard enheter montert på monterings-plate til ferdige tekniske sentraler plassert i vanntette skap inneholdende energi- og vannmåler, samt fordelere for varme og varmt/kaldt forbruksvann.

Hver installasjon har forskjellige behov. Med dette i tankene tilbyr vi IvarSAT i seks versjoner som kan tilpasses aktuelt bruksmønster. Dette gjør det til den universelle løsningen for drift av individuelle varmesystem koblet til sentrale fyringsanlegg – f.eks fjernvarme.

IvarSAT boligmodul leverer varme og varmt forbruksvann til boenheten ved kun å koble til tre rør, kaldt forbruksvann samt tur og retur varme. Boligmodulen inneholder to varmepressede messingenheter som har mange funksjoner som gjør systemet sikkert og enkelt å bruke. Den er svært kompakt bygget og plassbehovet så lite at IvarSAT kan plasseres i et fordelerskap.
.
Equimeter er et nytt system for energi- og mengdemåling.

Systemet består av en mengdemålerenhet som måler forbruk av varmt og kaldt forbruksvann, og en energimålerenhet som måler energiforbruket i boenheten.

Equimeter kan leveres i forskjellige versjoner på forespørsel, blant annet følgende modeller:
• Equimeter Basic.
• Equimeter m/termostatisk blandeventil.

Ved versjon med kommunikasjonsmodul for målere, er det mulig å overføre avlest data til et sentralisert datasystem som lagrer disse for senere avlesning.

Man kan overføre data etter to metoder:
• M-BUS dataoverføringsenhet.
• Trådløs enhet for dataoverføring.

Equimeter har følgende fordeler:
• Plassbesparende.
• Tilpassningsdyktig installasjon.

IvarSat sentral.                                                                                                       
      
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Equiemeter sentral