Kjøleenhetens kondensator og underkjølingsbatteri er plassert i avtrekksluften etter rotoren. Den separate underkjøleren gjør det mulig å benytte en spesiell type kondensator som er meget effektiv ved dellaster.

Kjøleenheten EQKB leveres alltid som en komplett, fabrikktestet enhet forberedt for montering mot andre aggregatkomponenter. Kuldemediet er R407C og kjøleenheten er beregnet for horisontal luftsrøm.

Når det er kjølebehov og uteluften er varmere enn avtrekkslluften, kjøles og avfuktes tilluften i rotoren. Deretter etterkjøles tilluften til ønsket temperatur i kjøleenhetens fordamper.

Ved varmebehov oppnås en høy varme- og fuktgjenvinning med den hygroskopiske rotoren. Kjøleenheten styres av et eksternt styresignal 0 – 10 V. EQK inneholder 2 kompressorer, avhengig av aggregatstørrelse,som kobles inn i tre trinn.

Ved prosjektering forutsettes det at avrekksmengden er større eller lik tilluftsmengden for å kunne garantere en fullgod kjøling av kondensatoren.

Saken fortsetter under bildet:


Rotoren styres for kjølegjenvinning når uteluften er varmere enn avtrekksluften, og for varmegjenvinning når det foreligger et varmebehov.

Kjøleenheten er beregnet for uteluftstemperaturer mellom +20 - +35 oC og min. tilluftstemperatur +12 oC.

Det anbefales ikke å styre kjøleenheten på tilluftstemperatur, hvis det ikke er montert hetgass bypas. Tilluftsregulering kan ellers gi stabilitetsproblemer. EQKB styres best hvis den følger børverdien på avtrekk- eller romtemperatur.

Ved kondensering og lufthastighet over 3 m/s må fordamperen utstyres med dråpefanger.

Produktet blir vist på Fläkt Woods stand under VVS-dagene.