En smilende direktør Kjell E. Jensen kunne fortelle at der i gården går det svært så bra, og spennende nye produkter skal bidra til ytterligere vekst: – Vannbåren varme er fremtiden, og vi er med for fullt, sier Kjell E. Jensen til VVS-forum.

Varmepumper er blitt et viktig produkt også for Variant VVS. Deres merker er det svenske Qvantum og sveitsiske CTA. Årets stand var dominert av et stort kabinett med betegnelsen CTA Optibox Integra. Det oppgir å være en ”ali-i-ett”-løsning for lavenergihus med muligheter for behovsprøvd ventilasjon og varmegjenvinning med bedre enn 90 % virkningsgrad.

Kabinettet kombinerer forvarming av uteluft og varmegjenvinning fra ventilasjon, med varmeopptak fra, for eksempel, jord, fjell og vann, samt frikjøling.

Andre viktige produkter fra Variant på VVS-dagene var IVAR-serien. Den omfatter blant annet en IvarSAT, en multifunksjonell boligmodul for varme og forbruksvann, samt måling av energi- og vannforbruk i hver enkelt boenhet. Variant viste også IVAR-produktet equimeter, et nytt system for energi- og mengdemåling, samt IVARs patenterte, trådløse reguleringssystem for radiatorer med kombinert aktuator og termostat.