Hun mener at norske eneboliger og rekkehus i langt større grad kunne benytte solfangere for å ha varmt vann.

- Med solfangere integrert i taket har man gratis varmt vann fra april til ut september. Det er ingen grunn til at det er mer skepsis til solfangere i Norge enn nedover i Europa, sier hun. Og påpeker at en fin sommerdag kommer varmt vann opp i 95 grader pluss og at dette lagres i tanken.

Fakta om den årlige solinnstrålingen i Norge varierer fra rundt 700 kWh/m2 i nord til rundt 1100 kWh/m2 i sør, noe som tilsvarer 30-50 prosent av innstrålingen ved ekvator.

- I Norge mottar vi en betydelig mengde energi fra solen en gjennomsnittsdag, men utfordringen i forbindelse med utnyttelse av denne energien er de store årlige variasjonene, påpeker hun.

En skyfri sommerdag kan man oppnå 8.5 kWh/m2, mens innstrålingen en overskyet vinterdag kan være 0.02 kWh/m2 eller i praksis null.

Det er om vinteren det største behovet for oppvarming og nordmenn har derofr vist liten interesse for denne typen solfangere. Men med lang fyringssesong er det et potensial for å utnytte solinnstrålingen om våren og høsten til oppvarming, både av bygninger og tappevann.

Siden det er konstant behov for oppvarming av tappevann hele året, så kan solvarme gi gratis tappevann gjennom hele sommerhalvåret. Når solen levere mindre energi i vinterhalvåret, støttres oppvarmingen av vannet av en kondenserende gasskjel.

- Investeringene i en enebolig kan ligge på mellom 50 000 og 60 000 kroner. Da er det lett å regne seg til hvor raskt nedbetalingen av anlegget kan skje, sier hun.

Under VVS-dagene nylig viste Bosch sin variant av solfangere, og Johanna Ender bekrefter en viss nyssgjerrighet blant fagfolk.

Ethvert produkt skiller seg noe fra sine konbkurrenter, og Johanna Ender viser det hun mener er Bosch’s fordeler, hvor produktet Comfort-solfangeren FKC har den klassiske ”harpeabsorber” i kobber. Denne består av flere paralle absorberringbånd av kobber. Dette ligner på en harpe hvor kobberrørene utgjørt strengene.

Bosch’s Topp-solfanger FKT har flateabsorber i kobber samt ”dobbeltmeander”-system. Det vil si at absorberen er utformet med flere s-formede rør, og dermed gir denne en særlig høy varmeoverføring.