Feiringen av jubileet finner sted onsdag 30. mars. Ansatte fra alle Swecos kontorer i Norge deltar på feiringen som er en viktig del av markeringen av selskapets historie, men også av den sterke veksten rådgiverselskapet har hatt.

Sterk vekst
Mye har skjedd siden Christian Fredrik Grøner etablerte Chr. F. Grøner A.S. i 1921. Fra ti ansatte i 1950 og frem til 2011 har ingeniørbedriften vokst til nesten 1000 ansatte, og en omsetning på over én milliard kroner. Særlig de siste årene har det vært en markant vekst for selskapet.

- I 2011 kommer vi til å bli over 1000 ansatte og er snart 30 kontorer rundt om i Norge. Det er en markant vekst og vi fortsetter denne utviklingen også i fremtiden, forteller Hverven.

Hverven påpeker at jubileet er en hyllest av 90-årsjubilanten samtidig som det er en markering av vekst og resultater.
- Markeringen av å fylle 90 år handler om å bygge oppunder og hedre selskapets historie, samtidig som vi kan se tilbake på en solid vekstperiode.

- En unik posisjon
Sweco har posisjonert seg som ledende på bærekraftige løsninger og Hverven forteller at selskapet vil fortsette å lede an i dette markedet.
- Vi muliggjør kvalitet og lønnsomhet for kunder, samtidig som løsningene bidrar til en bærekraftig samfunnsutvikling, sier Hverven, og påpeker at dette skjæringspunktet skaper en klar og sterk posisjon i et voksende marked.

- Vi har definert tydelige krav til oss selv om hvordan vi vil jobbe på tvers av fag, for best mulig å møte fremtidens utfordringer og de muligheter som ligger der. Derfor er tema for dagen i Operaen samarbeid og kunnskapsdeling. For de ansatte venter et storslått program Kvelden avsluttes med Rigoletto og dans i Operaen, forteller Hverven.