Hovedfunnene i konjunkturundersøkelsen høst 2012 er:
• Fortsatt positiv forventning blant medlemsbedriftene om flere årsverk de neste seks månedene
• Forventning om økte ordrereserver de neste seks månedene. Særlig de største RIF-bedriftene rapporterer om større ordrereserve i dag enn for seks måneder siden.
• Kategorien Industri er den der færrest bedrifter har større ordrereserve nå enn for 6 mnd siden, mens bygg/eiendom og samferdsel er kategorier der flest har økt ordrereserve
• Andelen som rapporterer om større samlet ordrereserve i dag sammenlignet med et halvt år tidligere har økt fra vårens til høstens undersøkelse. Totalt sett er likevel forventingene til ordrereserver noe mer dempet sammenlignet med vårens konjunkturundersøkelse.

Kilde: rif.no