Dette kommer fram i en undersøkelse i regi av Norges Eiendomsmeglerforbund, der nærmere 500
eiendomsmeglere har deltatt.

-Blant erfaringene som eiendomsmeglere rundt om i landet har høstet de siste årene går det stadig igjen at det bygges for lite nytt og at dette fører til økt press i bruktmarkedet. Det er spesielt stor etterspørsel etter eneboliger, men i kommuner som ligger tett opp til pressområdene er det for få klargjorte boligtomter. 

Fungerer ikke
En av eiendomsmeglerne skriver i sin kommentar at den kommunale boligpolitikken ikke fungerer i hans distrikt. Kommunen er ingen pådriver for tilrettelegging av nye boligområder, og dermed blir det for få boligtomter som legges ut for salg.

Direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund, Finn Tveter, mener nabokommuner til de store byene har et spesielt ansvar for å drive en mer aktiv boligpolitikk. Han trekker fram Bærum som et spesielt negativt eksempel. Her mener det politiske flertallet at Bærum har nok innbyggere og ser det ikke som sin oppgave å avlaste Oslo. Derfor er de ikke proaktive for å få legge til rette for bedre kommunikasjon til Oslo. Her lever de på tanken om at ingen boligbygging medfører minimal boligvekst, - og det er slik de helst vil ha det, hevder Tveter, som selv pendler fra Bærum til Oslo hver dag.

Bærum en versting
Han mener Bærum er en av verstingene i Norge når det gjelder vilje til en konstruktiv boligpolitikk. Bærum er en kommune som nettopp bør ta et ekstra ansvar, mener Tveter.
Han mener kommunene må få en statlig kompensasjon og en utjevning for belastningen med å avlaste situasjonen i Oslo. Samtidig må sentrale myndigheter ta ansvar for å legge til rette for gode kollektiv-linjer. Det er viktig at disse fungerer godt. Det er utrolig at det skal ta 14 minutter fra Lillestrøm til Oslo sentrum, mens det tar 40 minutter fra Kolsås og inn til sentrum av hovedstaden. Kolsås ligger faktisk nærmere Oslo, sier en sterkt engasjert NEF-direktør.

Vil ha et fungerende boligmarked
Nå er det et faktum at det er for få boliger og leiligheter på markedet. Medlemmene i Norges Eiendomsmeglerforbund vil gjerne ha stor omsetning, og de vil gjerne ha riktig pris.

–Nå er vi på vei mot en prisstigning på 9 prosent i år, og det er ingen ønskesituasjon for oss. For oss og de fleste av våre kunder vil fem prosent være mer enn nok. Vi vil ha et fungerende boligmarked der tilbud møter etterspørsel, slår Tveter fast.

–Det er viktig at det bygges riktig boligtype på rett sted til rett pris. Det er det optimale, sier Finn Tveter