Multiconsult hadde i mai 2009 et oppdrag for statsbygg med å foreta en tilstandsanalyse på nivå 1. Petter Skattum, seksjonsleder og Preben Jensen, oppdragsleder kan fortelle at en nivå 2-analyse som er gjort siden, etterlot seg en del eventualiteter og usikkerheter som Statsbygg nå ønsker å eliminere. Oppdraget skal utføres mens teateret er stengt i perioden 14. juni – 31. juli.

Multiconsult er tungt inne med mange fagområder. Multiconsult er inne med PGL, RIB, RIV, RIE, RIBr, RIAKU, RIM (miljøkartlegging). Norsk Institutt for Kulturminneforksning (NIKU) er underkonsulent, og bistår med registreringer av overflater, malerier, etc. i de mest sårbare (verneverdige) arealene.

Multiconsult har nå fått inn innvendige stillaser i salen, trapperom og flere andre rom for å få undersøkt himlinger og takmalerier. I tillegg skal fasadene saumfares med lift i en uke. Geoplan 3D vil bli brukt til å scanne og modellere tak og fasader. For første gang skal tilstandsregistreringer nå legges inn i Revitmodellen.